Gå til sidens indhold

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

8 undervisningsdage, en metodeworkshop, vejledning og eksamen.

COLOURBOX38012669

Få styrket dine kvalifikationer til at kunne udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til organisationens opgaver og behov. På modulet arbejder I bl.a. med strategi og personale, arbejdsmotivation, grupper/teams og konfliktløsning.

På otte undervisningsdage kan du her tage en del af en lederuddannelse på diplomniveau med tilhørende skriftligt miniprojekt og mundtlig eksamen (10 ECTS-point).

Undervisningsdage:

  • Torsdag og fredag d. 3.-4. oktober 2019 kl. 10.00 – 16.30
  • Torsdag og fredag d. 7.-8. november 2019 kl. 10.00 – 16.30
  • Torsdag og fredag d. 23.-24 januar 2020 kl. 10.00 – 16.30
  • Torsdag og fredag d. 27.-28. februar 2020 kl. 10.00 – 16.30

I alt 56 lektioner.

Derudover afholdes en metodeworkshop torsdag d. 28. november 2019, og der tilbydes 2 vejledningstimer pr. studerende.

Eksamen

Skriftlig aflevering af eksamensopgave (miniprojekt) torsdag den 26. marts 2020 kl. 12.00 (opgaven afleveres elektronisk). Afholdelse af eksamen med ekstern censur den 23. og 24. april 2020. Modulet gennemføres med minimum 12 deltagere – der er plads op til 20 studerende på holdet.

Målgruppe

Modulet henvender sig til alle ledere, mellemledere, teamledere og andre med ledelsesopgaver, både de mere erfarne samt nye og kommende ledere. På modulet tages der udgangspunkt i ledelsesopgaver i offentlige organisationer og virksomheder, men modulet vil også være relevant, hvis du arbejder med ledelse i en privat virksomhed. Modulet er også henvendt til dig, som overvejer at blive leder eller mellemleder og har ambitioner om at arbejde med ledelse.

Form og eksamen

Undervisningsformen veksler mellem oplæg, diskussioner, gruppearbejde samt øvelser. Cases fra forskellige organisations- og virksomhedstyper bliver inddraget i undervisningen, så vi så vidt muligt rammer din hverdag som leder eller mellemleder.

Der vil være forberedelse til hver undervisningsgang. Du skal forvente et større tidsforbrug på både forberedelse, analyse og opgaveskrivning. Modulet kan afsluttes med mundtligt forsvar af miniprojekt med ekstern censor og giver 10 ECTS-point (modsvarer i så fald ca. 250 studietimer).

Underviser

Kim Duus Glovenski, underviser og konsulent på Kursuscentret KHS og Center for Diplomledelse. Kim er en engageret og særdeles rutineret underviser, der lægger stor vægt på den praktiske anvendelighed af teorier og modeller.

Deltagerpris

Deltagerpris: Kr. 12.995 kr. (momsfrit). Prisen gælder medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening, JA, Bibliotekarforbundet og ATO (Ansatte Tandlægers Organisation). Prisen inkluderer otte dages undervisning, metodeworkshop, vejledning ved opgaveskrivning og eksamen med ekstern censor samt dagsforplejning. Undervisningsmaterialet og overnatning er ikke inkluderet i prisen. Den studerende indkøber således selv inden første undervisningsdag de bøger, som udgør pensum.

Tilmeldingen er bindende.

Afmelding efter tilmeldingsfristen er således ikke muligt.

Arrangør

Uddannelsen udbydes af Bibliotekarforbundet, ATO (Ansatte Tandlægers Organisation), Den Danske Dyrlægeforening og JA i samarbejde med Kursuscentret KHS og Center for Diplomledelse. Modulet tilbydes som et eksklusivt tilbud til medlemmer af de fire foreninger.

Om uddannelsen

Modulet "Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling" er et af de obligatoriske moduler i Diplomuddannelse i ledelse, som er modulopbygget. Det vil sige, at man kan tage de moduler, man aktuelt har behov for, og i den rækkefølge man ønsker. Det skaber en fleksibel uddannelse, der matcher de udviklingsbehov man har som leder. Du kan følge uddannelsen som et enkeltstående fag eller lade det indgå som en del af en fuld diplomuddannelse i ledelse.

Da diplomuddannelsen afholdes i samarbejde mellem en række organisationer, er det nødvendigt, at vi oplyser dit navn og arbejdssted til de andre samarbejdspartnere. Dermed udveksler vi også oplysning om dit fagforeningsmedlemskab. Ved din tilmelding giver du tilladelse til, at vi kan udveksle disse oplysninger. Oplysningerne udveksles udelukkende med de deltagende organisationer. Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage i form af at framelde dig uddannelsen.

Kontakt

Gert Aagaard van Hauen
Chefkonsulent

gert.jpg