Gå til sidens indhold

Rådgivning i slagtekvæg-besætninger

DDD Faggruppe Kvæg udbyder sammen med SEGES P/S et kursus om rådgivning i slagtekalvebesætninger.

Kalv Foto2

 

Kursusforløbet består af 3 samlinger af 1½-2 dages varighed - i alt 5 kursusdage.

Kurset er målrettet praktiserende dyrlæger med interesse for og meget gerne nogen erfaring fra rådgivning i slagtekalvebesætninger.

Formål

Kurset har til formål at give dig konkrete redskaber, som du kan anvende i din dagligdag. Som deltager får du:

  • Overblik over dansk slagtekalveproduktion
  • Redskaber til at fremme landmandens økonomiske udbytte af rådgivningen
  • Træning i at opstille handlingsplaner, effektvurdere og følge op på iværksatte tiltag
  • Overblik over diagnostiske muligheder
  • Viden om optimering af behandlingsstrategier og effektvurdering af disse
  • Større kendskab til optimering af fodringen og tips til fejlfinding i relation til fodring
  • Inspiration til motivering og involvering af landmanden
  • Inspiration til reduktion af antibiotikaforbruget.

På kurset lærer du, hvordan du kan identificere og vurdere risikofaktorer i slagtekalvebesætningen og opstille målrettede handlingsplaner til forebyggelse og behandling af relevante sygdomsproblemer.

Kurset veksler mellem faglige oplæg fra eksterne undervisere, diskussion af cases og besætningsbesøg. Mellem hver kursussamling vil der være en hjemmeopgave, der svarer til én dags studiearbejde.

Tid og sted

Første kursussamling afholdes den 17.-18. juni 2019 på Comwell Rebild Bakker og forløbet afsluttes i januar 2020.

Kursusleder

Kvægdyrlæge Anders Bundgaard Voss, Dyrlægerne Himmerland Kvæg A/S og Kvægfagdyrlæge Henrik Læssøe Martin, SEGES P/S

Målgruppe

Praktiserende dyrlæger. Kursets gennemføres ved minimum 15 deltagere. Det maksimale deltagerantal er 20 deltagere.

Tilmeldingsfrist

Fredag den 17. maj 2019.

Du er velkommen til at ringe til Henrik Martin Læssøe på tlf.: 4024 2681 og høre nærmere om uddannelsesforløbet og dine muligheder.

Kontakt

Anita Christensen
Kursussekretær

anita.jpg