Gå til sidens indhold

TiRsdag #8/ Mødefacilitering

At kunne facilitere møder er også en vigtig del af din værktøjskasse som tillidsrepræsentant.

COLOURBOX10731330

Hvordan får man møder, der er værdiskabende, effektive, involverende, muntre, korte og fåtallige? Det gør man ved at facilitere dem. At kunne facilitere møder er også en vigtig del af din værktøjskasse som tillidsrepræsentant.

FAOD inviterer i samarbejde med DDD, JA, Ansatte Tandlægers Organisation, Dansk Magisterforening, Bibliotekarforbundet og Dansk Psykolog Forening til fælles morgenmøde for tillidsrepræsentanter om kunsten at facilitere møder.

En mødeleder kan sikre, at vi sidder med en dagsorden foran os, taler efter tur og får et referat sendt ud i morgen. Men ikke så meget mere. Derfor er der behov for, at vi parkerer mødelederen og sætter spot på facilitatorrollen, når du skal sikre gode møder. At facilitere møderne vil sige at styre formen stramt og venligt, så indholdet og formålet fremmes bedst muligt. Facilitering er en form for mødeledelse, der næsten umærkeligt bringer det bedste frem i mødedeltagerne, så gruppen sammen når det hele på den aftalte tid og alle har været på og er glade.

På denne TRtirsdag bliver du introduceret til redskaber til mødefacilitering, hvor vi kommer ind på:

  • Facilitering: At lægge en fast og venlig hånd om mødet
  • Hvad er de største udfordringer på jeres møder?
  • Inkluderende processer i møder
  • Facilitatorrollen – proaktiv styring og resultatskabelse.

Der bliver også mulighed for at afprøve redskaberne i mindre, faciliterede grupper.

Oplægsholder

Ib Ravn, ph.d., lektor, mødeforsker og faciliteringstræner, DPU, Aarhus Universitet. Forsker i facilitering af videnprocesser og mødeledelse og har udgivet fem bøger derom, bl.a. "Møder der kommer os i møde: Fra passiv lytning til faciliteret involvering" (Kursuslex, 2012).

TRtirsdag giver dig som tillidsrepræsentant inspiration, ny viden og værktøjer i koncentreret form til morgenkaffe + croissant.

Kontakt

Bente Vestergaard
Kontorfuldmægtig

bente v.jpg