Gå til sidens indhold

Information til dyrlæger om COVID-19 og dyr

Den Danske Dyrlægeforening følger løbende udviklingen af COVID-19 og informationer, der vedrører dyr. Siden er målrettet dyrlæger.

Siden er opdateret 05.august 2021

Overvågning af COVID-19 og smitte til dyr

På verdensplan er det OIE (World Organisation for Animal Health), der overvåger smitte med COVID-19 til dyr i medlemslandene. OIE har udarbejdet en Q&A om COVID-19 og dyr.

I Danmark er det Fødevarestyrelsen, der er ansvarlig for beredskabet vedrørende smitsomme sygdomme hos dyr. Fødevarestyrelsen har fra den 22. juni 2020 besluttet at at gøre infektion med COVID-19 til en anmeldepligtig sygdom hos dyr.

For pelsdyr (mink, ilder, fritte) er er COVID-19 en liste 1-sygdom (ved mistanke kontaktes Fødevarestyrelsen), mens der for øvrige dyrearter er tale om en liste 2-sygdom (ved konstatering kontaktes Fødevarestyrelsen). Se listebekendtgørelsen vedrørende liste 1 og liste 2 sygdomme.

I boksene nedenfor kan du finde link til aktuelle studier og cases vedrørende COVID-19 og smitte til dyr. 

Aktuelle studier på verdensplan

På den amerikanske dyrlægeforenings hjemmeside AVMA finder du en løbende opdateret liste med aktuelle studier om COVID-19 og dyr.

Det er vigtigt at bemærke, at de refererede studier typisk er udført under kunstige forhold (laboratorieforsøg) og derfor langt fra afspejler virkeligheden. Ikke alle studier har været i peer-review, men på grund af coronakrisen offentliggøres de alligevel løbende til offentligheden.

På nuværende tidspunkt ved vi ikke særligt meget om, hvorledes virus opfører sig blandt dyr og mennesker under naturlige forhold, men denne type arbejde hjælper forskere med at forstå COVID-19, herunder værtsforhold og patogenese, og til at udvikle yderligere modeller til behandling og forebyggelse.

Aktuelle cases om dyr på verdensplan

På baggrund af pandemiens omfang forventes yderligere tilfælde af dyr, der testes positive for COVID-19. OIE overvåger bekræftede tilfælde i medlemslandene. Du finder de senest opdaterede oplysninger om smitte blandt dyr på OIEs side

Indtil videre har kattedyr (domesticerede katte og eksotiske kattedyr), hunde og mink testet positive for COVID-19. Selv om flere dyrearter er testet positive for COVID-19, er det vigtigt at huske på, at pandemien primært drives af menneske-til-menneske-kontakten.

Se situationsrapport juni 2021

Der forskes intenst i flere lande på bl.a. at afdække dyrs forskelligartede modtagelighed og smittetransmission til artsfæller (se anden boks på denne side).

Pelsdyr i erhvervsbesætninger

COVID-19 hos mink, fritter, ildere og andre dyr er en anmeldepligtig sygdom.

Du kan finde bred information om mink og COVID-19, herunder også vedrørende opgravningen af mink, på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Folketinget har vedtaget Lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink, der trådte i kraft 29. december 2020. Hermed er hold af mink ikke tilladt til og med den 31. december 2021 (lov nr. 2185 af 29. december 2020).

I juli 2021 offentliggjorde SSI en bestillingsopgave fra Sundhedsministeriet om vurdering af risiko for human sundhed som følge af genoptagelse af minkhold efter 2021, som skal indgå i vurderingen af, hvorvidt erhvervet kan genoptages. Læs DDDs kommentar her.

Europakommissionen har i maj 2021 introduceret standarder for tvungen overvågning og rapportering om SARS-CoV-2 infektion i pelsdyrsproduktion (Implementation Descision 788).

Familiedyr

Hvis man som dyrlæge får mistanke om et COVID-19-relateret sygdomstilfælde hos andre dyr, herunder hunde, katte, fritter, kæleilder og - mink, skal dyrlægen udtage og indsende materiale til undersøgelse på SSI. Fødevarestyrelsen skal forud for indsendelse af prøver adviseres på telefon 7227 6900 eller på mail til den regionale veterinærenhed som kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside under kontakt.

Vejledning om hvilke prøver der skal udtages mv. findes på SSIs hjemmeside.

Er du i tvivl om, hvorvidt der er tale om en COVID-19-mistanke, eller om, hvordan du skal agere, kan du som dyrlæge kontakte Fødevarestyrelsen for hjælp til afklaring, forud for prøvetagning (ring telefon 7227 6900).

Ovenstående retningslinjer erstatter tidligere information fra Fødevarestyrelsen, udsendt 6. maj 2020: Fødevarestyrelsen retningslinjer for håndtering af testmateriale og underretning (kræver login)

Forholdsregler ved kontakt til dyr

Som dyrlæge er det er vigtigt, at du tager alle de forholdsregler, du kan, for at beskytte dig selv og andre mod infektion med COVID-19. Du skal derfor til enhver tid følge sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Fødevarestyrelsen oplyser, at du som dyrlæge kan tage de beskrevne forholdsregler - uanset hvilken dyreart der er under mistanke for COVID-19 infektion. Hvis et dyr kommer fra en husholdning, der er kendt COVID-19-positiv, eller hvis ejeren har haft COVID-19-symptomer indenfor en periode på 14 dage, bør man som dyreejer oplyse dyrlægen om dette.

Se også DDDs anbefalinger til dyreejere (herunder håndtering af kælefritter)