Gå til sidens indhold

Information til dyrlæger om COVID-19 og dyr

Den Danske Dyrlægeforening følger løbende udviklingen af COVID-19 og informationer, der vedrører dyr. Siden er målrettet dyrlæger.

Siden er opdateret 1. december 2020

Overvågning af COVID-19 og smitte til dyr

På verdensplan er det OIE (World Organisation for Animal Health), der overvåger smitte med COVID-19 til dyr i medlemslandene. OIE har udarbejdet en Q&A om COVID-19 og dyr.

I Danmark er det Fødevarestyrelsen, der er ansvarlig for beredskabet vedrørende smitsomme sygdomme hos dyr. Fødevarestyrelsen har fra den 22. juni 2020 besluttet at at gøre infektion med COVID-19 til en anmeldepligtig sygdom hos dyr.

For pelsdyr (mink, ilder, fritte) er er COVID-19 en liste 1-sygdom (ved mistanke kontaktes Fødevarestyrelsen), mens der for øvrige dyrearter er tale om en liste 2-sygdom (ved konstatering kontaktes Fødevarestyrelsen). Se listebekendtgørelsen vedrørende liste 1 og liste 2 sygdomme.

I boksene nedenfor kan du finde link til aktuelle studier og cases vedrørende COVID-19 og smitte til dyr. 

Aktuelle studier på verdensplan

På den amerikanske dyrlægeforenings hjemmeside AVMA finder du en løbende opdateret liste med aktuelle studier om COVID-19 og dyr.

Det er vigtigt at bemærke, at de refererede studier typisk er udført under kunstige forhold (laboratorieforsøg) og derfor langt fra afspejler virkeligheden. Ikke alle studier har været i peer-review, men på grund af coronakrisen offentliggøres de alligevel løbende til offentligheden.

På nuværende tidspunkt ved vi ikke særligt meget om, hvorledes virus opfører sig blandt dyr og mennesker under naturlige forhold, men denne type arbejde hjælper forskere med at forstå COVID-19, herunder værtsforhold og patogenese, og til at udvikle yderligere modeller til behandling og forebyggelse.

Aktuelle cases om dyr på verdensplan

På baggrund af pandemiens omfang forventes yderligere tilfælde af dyr, der testes positive for COVID-19. OIE overvåger bekræftede tilfælde i medlemslandene. Du finder de senest opdaterede oplysninger om smitte blandt dyr på OIEs side

Indtil videre har kattedyr (domesticerede katte og eksotiske kattedyr), hunde og mink testet positive for COVID-19. Selv om flere dyrearter er testet positive for COVID-19, er det vigtigt at huske på, at pandemien primært drives af menneske-til-menneske-kontakten.

Der forskes intenst i flere lande på bl.a. at afdække dyrs forskelligartede modtagelighed og smittetransmission til artsfæller (se anden boks på denne side).

Håndtering af herreløse katte ved minkfarme

Fødevarestyrelsen har konstateret, at 12 ud af 24 herreløse katte på en smittet minkbesætning var smittet med COVID-19. Kattene holdt til på minkbesætningen, fordi der var fri adgang til minkfoder. Da adgangen til foder nu forsvinder, vil de herreløse katte antageligt søge væk.

Dansk Veterinær Konsortium har vurderet, at katte kan udgøre en risiko for spredning af COVID-19 til andre katte. Fødevarestyrelsen kan ikke vurdere, hvor stor risikoen er for smitte til andre katte, men det er ønskeligt at reducere risikoen for, at herreløse katte kan sprede COVID-19 til andre både tamme og herreløse katte i området.

Der er fortsat ikke bevis for, at kæledyr spiller en rolle i spredningen af coronavirus. Alligevel anbefales det, at man følger de generelle hygiejneråd og Fødevarestyrelsens forholdsregler for at forebygge smitte med COVID-19. 

Forholdsreglerne omfatter blandt andet følgende:

  • Host og nys i ærmet.
  • Rengør kontaktpunkter jævnligt.
  • Vask hænderne hyppigt med vand og sæbe og tør i engangspapir håndklæde.
  • Husk at bruge håndcreme jævnligt, når du vasker dine hænder ofte.
  • Anvende åndedrætsværn FFP3 maske og tætsiddende beskyttelsesbriller ved håndtering af muligt inficerede dyr – dvs. inden for en meters afstand af dyrene.

Pelsdyr i erhvervsbesætninger

COVID-19 hos mink, fritter, ildere og andre dyr er en anmeldepligtig sygdom.

Fødevarestyrelsen præciserede pr. 29. juni 2020, at det kun er erhvervsmæssigt pelsdyrhold, som har pligt til at registrere sig i CHR, der er omfattet af liste 1. Dyrlæger skal ved mistanke om COVID-19 hos mink og ilder i besætninger straks kontakte Fødevarestyrelsen.

Du kan finde bred information om mink og COVID-19, herunder FAQ vedrørende smitte, aflivning og pelsning på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Du finder bekendtgørelsen om COVID-19 og pelsdyr her. Bekendtgørelsen opdateres løbende som situationen udvikler sig.

Det veterinære beredskab på Statens Serum Institut og Københavns Universitet arbejder løbende på en epidemiologisk udredning, der følger Coronasmitten og offentliggør løbende information som epidemiologiske fokusrapporter, risikovurderinger og modelberegninger.

Familiedyr

Hvis man som dyrlæge får mistanke om et COVID-19-relateret sygdomstilfælde hos andre dyr, herunder hunde, katte, fritter, kæleilder og - mink, skal dyrlægen udtage og indsende materiale til undersøgelse på SSI. Fødevarestyrelsen skal forud for indsendelse af prøver adviseres på telefon 7227 6900 eller på mail til den regionale veterinærenhed som kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside under kontakt.

Vejledning om hvilke prøver der skal udtages mv. findes på SSIs hjemmeside.

Er du i tvivl om, hvorvidt der er tale om en COVID-19-mistanke, eller om, hvordan du skal agere, kan du som dyrlæge kontakte Fødevarestyrelsen for hjælp til afklaring, forud for prøvetagning (ring telefon 7227 6900).

Ovenstående retningslinjer erstatter tidligere information fra Fødevarestyrelsen, udsendt 6. maj 2020: Fødevarestyrelsen retningslinjer for håndtering af testmateriale og underretning (kræver login)

Forholdsregler ved kontakt til dyr

Som dyrlæge er det er vigtigt, at du tager alle de forholdsregler, du kan, for at beskytte dig selv og andre mod infektion med COVID-19. Du skal derfor til enhver tid følge sundhedsstyrelsens anbefalinger om smitteforebyggelse og social isolation.

Fødevarestyrelsen oplyser, at du som dyrlæge kan tage de beskrevne forholdsregler - uanset hvilken dyreart der er under mistanke for COVID-19 infektion. Hvis et dyr kommer fra en husholdning, der er kendt COVID-19-positiv, eller hvis ejeren har haft COVID-19-symptomer indenfor en periode på 14 dage, bør man som dyreejer oplyse dyrlægen om dette.

Se også DDDs anbefalinger til dyreejere