Gå til sidens indhold

Information til dyrlæger om COVID-19 og dyr

Den Danske Dyrlægeforening følger løbende udviklingen af COVID-19 og informationer, der vedrører dyr. Siden er målrettet dyrlæger.

Siden er opdateret 30. juni 2020.

DDD følger løbende udviklingen og de offentliggjorte oplysninger om COVID-19 og dyr. Informationer her på siden er ment som en hjælp til dyrlæger til at holde sig opdateret på de seneste officielle informationer, der vedrører dyr og COVID-19.

Informationerne er oprindeligt udarbejdet i samarbejde mellem Den Danske Dyrlægeforening (DDD) og Institut for Klinisk Veterinær Videnskab ved Københavns Universitet (KU) med henvisning til internationale referencer og guidelines vedrørende familiedyr. Siden er senere udvidet til at omfatte alle dyrearter. DDD opdaterer siden løbende.

Aktuelle studier på verdensplan

På den amerikanske dyrlægeforenings hjemmeside AVMA finder du en løbende opdateret liste med aktuelle studier om COVID-19 og dyr.

Det er vigtigt at bemærke, at de refererede studier typisk er udført under kunstige forhold (laboratorieforsøg) og derfor langt fra afspejler virkeligheden. Ikke alle studier har været i peer-review, men på grund af coronakrisen offentliggøres de alligevel løbede til offentligheden.

På nuværende tidspunkt ved vi ikke særligt meget om, hvorledes virus opfører sig blandt dyr og mennesker under naturlige forhold, men denne type arbejde hjælper forskere med at forstå COVID-19, herunder værtsforhold og patogenese, og til at udvikle yderligere modeller til behandling og forebyggelse.

Aktuelle cases om dyr på verdensplan

På baggrund af pandemiens omfang forventes yderligere tilfælde af dyr, der testes positive for COVID-19. OIE overvåger bekræftede tilfælde i medlemslandene, og seneste information om smittetilfælde hos dyr kan findes her

Indtil videre har kattedyr (domesticerede katte og eksotiske kattedyr), hunde og mink i flere tilfælde testet positive for COVID-19. Selv om flere dyrearter er testet positive for COVID-19, er det vigtigt at huske på, at pandemien drives af menneske-til-menneske kontakten.

Du finder de senest opdaterede oplysninger om smitte blandt dyr på OIEs side under "findings in animals"

Der forskes intenst i flere lande på bl.a. at afdække dyrs forskelligartede modtagelighed og smittetransmission til artsfæller (se anden boks på denne side).

Overvågning af COVID-19 og smitte til dyr

På verdensplan er det OIE (World Organisation for Animal Health), der overvåger smitte med COVID-19 til dyr i medlemslandene. OIE har udarbejdet en Q&A om COVID-19 og dyr.

I Danmark er det Fødevarestyrelsen, der er ansvarlig for beredskabet vedrørende smitsomme sygdomme hos dyr. Fødevarestyrelsen har fra den 22. juni 2020 besluttet at at gøre infektion med COVID-19 til en anmeldepligtig sygdom hos dyr. Se listebekendtgørelsen vedrørende liste 1 og liste 2 sygdomme.

Transmission af infektivt virus fra mennesker til pattedyr er i teorien muligt, men anses for sjældent på nuværende tidspunkt, og menneske til menneske-transmission er den primære smittevej for COVID-19. Man anser derfor stadig på nuværende tidspunkt dyr for at udgøre en meget begrænset smitterisiko for mennesker.

I boksene på denne side kan du finde link til aktuelle studier og cases vedrørende COVID-19 og smitte til dyr.

Særlige forholdsregler for pelsdyr i erhvervsbesætninger

I både Holland og Danmark er der konstateret smitte med COVID-19 blandt mink i flere besætninger.

For pelsdyr (mink, ilder, fritte) er er COVID-19 en liste 1-sygdom (ved mistanke kontaktes Fødevarestyrelsen), mens der for øvrige dyrearter er tale om en liste 2-sygdom (ved konstatering kontaktes Fødevarestyrelsen). Fødevarestyrelsen har 29. juni 2020 præciseret, at det kun er erhvervsmæssigt pelsdyrhold, der har pligt til at registrere sig i CHR, der er omfattet af liste 1. Således gælder for mink, ilder og fritte, der holdes som familiedyr, samme regler som for øvrige familiedyr; at infektion med COVID-19 er anmeldepligtig ved konstatering (liste 2 sygdom).

 Dyrlæger skal ved mistanke om COVID-19 hos mink og ilder i besætninger straks kontakte Fødevarestyrelsen. Læs mere om dyrlægens forpligtelser, forholdsregler og håndtering, herunder Fødevarestyrelsens retningslinjer om forholdsregler ved adgang til minkfarme med eller uden mistanke om COVID-19.

Andre dyrearter, herunder familiedyr

Hvis man som dyrlæge får mistanke om et COVID-19-relateret sygdomstilfælde hos andre dyr end mink og ilder i pelsdyrhold, herunder hunde, katte, fritter, kæleilder og - mink, skal dyrlægen udtage og indsende materiale til undersøgelse på SSI. Fødevarestyrelsen skal forud for indsendelse af prøver adviseres på 72276900 eller på mail til den regionale veterinærenhed som kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside under kontakt.

Vejledning om hvilke prøver der skal udtages mv. findes på SSIs hjemmeside. Er du i tvivl om, hvorvidt der er tale om en COVID-19 mistanke, kan du som dyrlæge kontakte Fødevarestyrelsen for hjælp til afklaring, forud for prøvetagning (ring 72276900).

Ovenstående retningslinjer erstatter tidligere information fra Fødevarestyrelsen, udsendt 6. maj 2020: Fødevarestyrelsen retningslinjer for håndtering af testmateriale og underretning (kræver login)

Forholdsregler ved kontakt til dyr

Som dyrlæge er det er vigtigt at du tager alle de forholdsregler, du kan, for at beskytte dig selv og andre mod infektion med COVID-19. Anbefalingen er derfor, at enhver, der er diagnosticeret med COVID-19, begrænser kontakt med andre mennesker samt dyr, og at alle, uanset smittestatus, vasker hænder før og efter at have interageret med dyr. Ligeledes oplyser Fødevarestyrelsen, at du som dyrlæge kan tage de samme forholdsregler ved kontakt med alle dyrearter med mistanke om COVID-19 infektion, som gælder for kontakt til mink, hvor der er konstateret smitte med COVID-19. 

Hvis et dyr kommer fra en husholdning, der er kendt COVID-19-positiv, eller hvis ejeren har haft COVID-19-symptomer indenfor en periode på 14 dage, bør man som dyreejer oplyse dyrlægen om dette.

Se også DDDs anbefalingerne til dyreejere