Gå til sidens indhold

Seneste nyt til dyrlæger om COVID-19 og kæledyr

Den Danske Dyrlægeforening følger løbende udviklingen af COVID-19 og opdaterer siden, når der er nye informationer, der vedrører kæledyr. Siden er målrettet dyrlæger.

Shutterstock 161832497

Siden er opdateret 5. maj 2020.

Vi forventer, at dyrlæger får en del spørgsmål fra bl.a. dyreejere i kølvandet på de offentliggjorte oplysninger om COVID-19 og dyr. Informationer her på siden er ment som en hjælp til dyrlæger i klinisk praksis til at holde sig opdateret på de seneste officielle informationer, der vedrører kæledyr og COVID-19.

Informationerne er udarbejdet i samarbejde mellem Den Danske Dyrlægeforening (DDD) og Institut for Klinisk Veterinær Videnskab ved Københavns Universitet (KU) med henvisning til internationale referencer og guidelines. DDD opdaterer siden løbende.

Aktuelle cases om dyr på verdensplan

På baggrund af pandemiens omfang forventes yderligere tilfælde af dyr, der testes positive for COVID-19. OIE overvåger bekræftede tilfælde i medlemslandene og seneste information kan findes her.

DDD opdaterer aktuelle cases, hvis der kommer ny viden på området.

 • De Hollandske myndigheder har 26. april 2020 offentliggjort information om, at mink på to forskellige minkfarme er smittede med COVID-19. Dyrene viste forskellige tegn på sygdom, herunder luftvejsproblemer. Myndighederne mener, at ansatte, der udviste symptomer på coronavirus, er årsagen til sygdom blandt dyrene. Det er kendt, at mink kan være modtagelige over for virus, da eksperimentelle studier har vist dette. Ud fra et sikkerhedsprincip er der opsat en sikkerhedszone rundt om farmene, indtil yderligere prøvemateriale er undersøgt, ligesom der er fastsat indberetningspligt for mink i Holland.

 • Det amerikanske center for sygdomskontrol og -forebyggelse (CDC) og det amerikanske landbrugsministerium (USDA) National Veterinary Services Laboratories (NVSL) annoncerede 22. april 2020 de første bekræftede tilfælde af SARS-CoV-2 hos to katte i New York. Dette er de første kæledyr i USA, der tester positivt for SARS-CoV-2. Det ændrer dog ikke de gældende anbefalinger om kæledyr og COVID-19.

 • Den 5. april bekræftede USDA National Veterinary Services Laboratories, at en tiger i en zoologisk have i New York er smittet med SARS-CoV-2. Prøverne blev taget for en sikkerheds skyld - efter at flere løver og tigre udviste tør hoste. Veterinærmyndighederne mener, at smitten er overført til tigeren fra en dyrepasser, der har COVID-19, men som var asymptomatisk, da smitten fandt sted. Haven har været lukket for publikum siden 16. marts.

 • Cornell Feline Health Center oplyser i slutningen af marts om en kat i Belgien, der forlyder at være smittet med coronavirussen SARS-CoV-2. Undersøgelser peger i retning af, at katten blev inficeret af sin ejer, ikke omvendt. Katten udviklede mave-tarmproblemer og luftvejsproblemer, men er ved at komme sig. Man kan dog ikke med sikkerhed sige, at det faktisk er SARS-CoV-2, der har forårsaget kattens kliniske billede (opkast, diarré og respirationsbesvær), om end det anses for muligt. Virussen blev fundet i kattens afføring, og man kan endnu ikke afvise, om der er tale om kontaminering af prøven.
 • 31. marts udsendte Hong Kongs Agriculture, Fisheries and Conservation Department (AFCD) en pressemeddelelse om, at en kat er testet positiv i Hong Kong. Da ejeren blev bekræftet positiv for COVID-19, blev katten sendt til karantæne (30. marts). Her har man indsamlet prøver fra katten til test Prøver fra mundhule, næse og rektum er blevet testet og fundet positive for COVID-19-virus. Katten har ikke vist tegn på sygdom. Man overvåger og tester katten løbende.
 • Blodprøver fra den første COVID-19-positive hund i Hong Kong (Pomeranian) er undersøgt – hunden døde efterfølgende af andre sygdomme. Undersøgelserne er blevet udført på WHOs referencelaboratorium ved University of Hong Kong (HKU), og det endelige testresultat viser, at hunde var positiv. Dette indikerer, at hunden havde udviklet et immunrespons på den virale infektion. Eksperter og forskere fra Jockey Club College of Veterinary Medicine and Life Sciences fra City University of Hong Kong samt School of Public Health på HKU har konkluderet, at resultatet yderligere understøtter, at hunden var inficeret med COVID -19, men at den ikke havde kliniske tegn på sygdommen. Talsmanden understreger samtidig, at disse tilfælde af infektion hos hunde ser ud til at være sjældne.
 • Pr. 25. marts har man i Hong Kong udført tests på 17 hunde og 8 katte fra husholdninger med bekræftede COVID-19 tilfælde eller hos personer i tæt kontakt med bekræftede tilfælde, og kun to hunde har testet positive for COVID-19.

Aktuelle studier på verdensplan

Det er vigtigt at bemærke, at studierne, som refereres nedenfor, er udført under kunstige forhold (laboratorieforsøg) og derfor langt fra afspejler virkeligheden. Ikke alle studier har været i peer review, men på grund af coronakrisen offentliggøres de alligevel løbede til offentligheden.

På nuværende tidspunkt ved vi ikke særligt meget om, hvorledes virus opfører sig blandt dyr og mennesker under naturlige forhold, men denne type arbejde hjælper forskere med at forstå COVID-19, herunder værtsforhold og patogenese, og til at udvikle yderligere modeller til behandling og forebyggelse.

A) Et offentliggjort eksperimentelt studie fra Harbin Veterinary Research Institute har ifølge forskergruppen vist, at katte kan blive eksperimentelt inficeret med den type coronavirus, der forårsager COVID-19, og at katte under eksperimentelle forhold kan sprede det til andre katte. Her er, hvad vi ved.

 • Eksperimentet var en del af et større eksperiment med flere dyrearter. Det blev udført under laboratorieforhold, hvor 5 katte bevidst fik høje doser af virussen SARS-COVID-19 inokuleret i næsen. 2 katte blev aflivet efter 6 dage og derpå fundet positive for COVID-19 i prøver fra øvre luftveje.
 • De 3 øvrige inficerede katte placeredes i nærheden af 3 raske katte. 1 ud af de 3 raske katte, der blev udsat for virus, blev senere testet positiv. Ingen af ​​de inficerede katte udviste kliniske symptomer på sygdommen.
 • De i alt 4 positive katte var også positive for antistoffer på serologiske tests.
 • Indtil videre er der ingen bevis for, at de inficerede katte udskiller tilstrækkelig coronavirus til at videregive det til mennesker, ligesom det heller ikke anses for at være let at overføre virus til andre katte eller dyr.
 • Der er behov for undersøgelser under naturlige omstændigheder.
 • WSAVAs One Health and Scientific Advisory Committee understreger kraftigt, at disse typer studier ikke direkte kan korreleres med, hvad der sker under naturlige forhold. Man ved endnu ikke, om doserne af SARS-CoV-2, der blev brugt til fx at inficere katte, ildere og hunde i de eksperimentelle studier, kan forekomme under naturlige forhold, hvor en inficeret ejer er smittekilden.

Link til artikel i Nature 

B) Forskere i Wuhan-provinsen i Kina har testet 102 katte efter coronaudbruddet blandt mennesker, og man har fundet antistoffer mod coronavirussen SARS-CoV-2 i 14 % af kattene (endnu ikke peer reviewed).

 • Fælles for alle tilfældene er, at mennesker har smittet kattene, ikke omvendt.
 • Der blev ikke fundet krydsreaktion mellem SARS-CoV-2 og Coronavirus hos kat, der forårsager FIP.
 • Der findes ingen videnskabelig evidens for, at katte kan smitte mennesker eller andre dyr under naturlige omstændigheder.

Læs den foreløbige artikel (ej peer reviewed). 

C) Der er en potentiel mulighed for, at katte kan udvikle sygdommen, er kendt viden, da virussen potentielt kan binde til kattens ACE-2 receptor (Wan et al. Receptor recognition by novel coronavirus from Wuhan: an analysis based on decade-long structural studies of SARS. J Virol 2020).

D) University of Wisconsin School of Veterinary Medicine offentliggjorde 13. maj i The New England Journal of Medicine, resultaterne fra et mindre studie, hvor 3 unge katte blev inokuleret SARS-CoV-2 dag 0, og efterfølgende blev hver kat sat sammen med en rask kat på dag 1. På dag 3 testede alle de inokulerede katte og 1 af de initielt raske katte positive for SARS-CoV-2 på næsesvaber (virus titration assay). Dag 6 var alle 6 katte, der indgik i studiet, positive på næsesvaber, men ingen af dem testede positive på rektalsvaber på noget tidspunkt. Ingen af kattene udviste på noget tidspunkt symptomer. Virusudskillelse varede 4-5 dage. På trods af infektion og transmission kan forekomme under laboratorieforhold, som beskrevet i studiet, er der stadig ikke fundet nogen beviser for, at det samme kan forekomme under naturlige forhold - og ej heller beviser for transmission tilbage til mennesker. https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2013400?articleTools=true

Kan smitte overføres fra familiedyr til mennesker?

Eksperter understreger, at det er vigtigt at huske på, at der i øjeblikket stadig ikke er nogen dokumentation for, at hverken katte eller hunde kan overføre COVID-19 til mennesker.

Transmission af infektivt virus fra mennesker til pattedyr er i teorien muligt, men anses for sjældent på nuværende tidspunkt, og menneske til menneske-transmission er den primære smittevej for COVID-19. Man anser derfor stadig på nuværende tidspunkt dyr for at udgøre en meget begrænset smitterisiko for mennesker.

Hvis man som dyrlæge har mistanke om et COVID-19-relateret sygdomstilfælde hos dyr, skal man følge Fødevarestyrelsen retningslinjer for håndtering af testmateriale og underretning (kræver login).

Information til dyreejere

Vi håber, at du kan bruge informationerne her på siden til at besvare dyreejernes mange spørgsmål om COVID-19 og kæledyr.

Det er vigtigt at alle tager de forholdsregler, som man kan, for at beskytte sig selv og andre mod infektion med COVID-19. Anbefalingen er derfor, at enhver, der er diagnosticeret med COVID-19, begrænser kontakt med andre mennesker samt dyr, og at alle, uanset smittestatus, vasker hænder før og efter at have interageret med dyr.

Hvis et dyr kommer fra en husholdning, der er kendt COVID-19-positiv, eller hvis ejeren har haft COVID-19-symptomer indenfor en periode på 14 dage, bør man som dyreejer oplyse dyrlægen om dette.

Det er vigtigt at påpege, at alle tilgængelige oplysninger tyder på, at hvis man følger de generelle anvisninger om hygiejne og afstand, er sandsynligheden for, at katte og hunde bliver inficeret, og at de kan fungere som kilde til COVID-19-infektion hos mennesker, meget lav.

Se også DDDs anbefalingerne til dyreejere