Gå til sidens indhold

Rekruttering af ekstra dyrlægefagligt personale i Fødevarestyrelsens Kødkontrol

Læs her, hvordan du kan melde dig som tilkaldevikar.

Slagteri 028

Regeringen har udpeget Kødkontrollen som en kritisk funktion. Fødevarestyrelsen står derfor i en ekstraordinær situation, hvor de har brug for at have et nødberedskab af både færdiguddannede dyrlæger og dyrlægestuderende, der kan træde til i Kødkontrollen, hvis der akut bliver behov for ekstra arbejdskraft på grund af corona-krisen.

For at blive en del af det dyrlægefaglige beredskab, er der visse kriterier, der skal være opfyldt.

Hvis du er uddannet dyrlæge

For uddannede dyrlæger gælder det, at du skal have bestået den endelige eksamen samt have modtaget din dyrlægeautorisation. 

Du vil som udgangspunkt blive ansat som løst tilknyttet tilkaldevikar. I den forbindelse skal du udfylde en blanket "Tilknytning til Kødkontrollen som tilkaldevikar"

Se aftalegrundlag for ansættelsen her

Blanketten sendes i en mail til Kødkontrollens HR-afdeling KKHR@fvst.dk 

Du skal også sende en kopi af din autorisation.

Hvis du er dyrlægestuderende

For at blive ansat i Fødevarestyrelsens Kødkontrol, og herunder primært varetage opgaver i båndkontrollen, skal du have bestået følgende fag på dyrlægestudiet:

  • Infektionsmikrobiologi
  • Almen- og speciel-patologi og fjerkræsygdomme
  • Mikrobiel fødevaresikkerhed
  • Praktisk besætningsrådgivning og kødkontrol.

Beståelse af fagene skal dokumenteres ved fremsendelse af kopi af eksamensbevis. Du skal også oplyse navn, adresse, cpr-nummer, samt hvilket/hvilke slagterier du ønsker at være tilknyttet og for hvilken periode. Oplysningerne skal sendes i en mail til Kødkontrollens HR-afdeling KKHR@fvst.dk 

Der vil herefter blive udarbejdet en kontrakt samt en tilladelse til at udøve kødkontrol i den givne periode. 

Lønnen er pr. 1. oktober 2019 173,30 kr./timen.

Se liste over slagterier i Danmark

Har du spørgsmål

Du kan henvende dig til Fødevarestyrelsen pr. mail KKHR@fvst.dk, hvis du har spørgsmål til indholdet af arbejdet.

Får du tilbudt arbejde og har spørgsmål til kontrakt mv., kan du kontakte DDDs sekretariat ddd@ddd.dk.

Spørgsmål om dagpenge og lønnet arbejde rettes til din A-kasse eller Jobcenter i kommunen.

Du kan altid takke nej

Du ikke er forpligtet til at påtage dig det arbejde, du eventuelt får tilbudt, og kan derfor altid vælge at sige nej tak.