Gå til sidens indhold

Coronavirus og kæledyr

Den Danske Dyrlægeforening har udarbejdet information om coronavirus og kæledyr. Her kan du bl.a. læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg med coronavirus COVID-19 og har kæledyr i hjemmet.

patrick-tomasso-236272-unsplash.jpg
 • Kan COVID-19 smitte fra mennesker til kæledyr?

  På verdensplan er der pt. fundet 1 kat og 2 hunde, der er testet positive for COVID-19, og hvor man mener, at smitten stammer fra dyrets ejer.

  Overførsel af virus fra mennesker til pattedyr er i teorien mulig, men anses for sjældent på nuværende tidspunkt, og menneske til menneske-transmission er den primære smittevej for COVID-19. Man anser derfor stadig på nuværende tidspunkt dyr for at udgøre en meget begrænset smitterisiko for mennesker.

  Det er også vigtigt at påpege, at alle tilgængelige oplysninger tyder på, at hvis man følger de generelle anvisninger om hygiejne og afstand, er sandsynligheden for at katte og hunde bliver inficeret, og at de kan fungere som kilde til COVID-19-infektion hos mennesker, meget lav.

 • Kan dyr overføre smitte mellem mennesker?

  Spredning af virus sker hovedsageligt ved dråber, når en inficeret person hoster eller nyser.

  Det er vigtigt at pointere, at der stadig ikke er noget, der tyder på, at familiedyr, herunder kæledyr som hunde og katte, kan sprede virus til mennesker - fx ved at man klapper sit kæledyr. Endnu er der dog ikke meget viden om netop dette område. Hvis en smittet person har nyst eller hostet på pelsen af dit kæledyr - og du derefter klapper dyret og fører hænderne op til øjne, næse eller mund - er det dog teoretisk set muligt, at blive smittet indirekte fra dit kæledyr. 

  Selvom der ikke er bevis for, at kæledyr spiller en rolle i at overføre smitte med COVID-19, bør streng håndhygiejne opretholdes igennem hele interaktionen med dyret, især hvis der er tale om et dyr, der har været i kontakt med en inficeret person.

  På nuværende tidspunkt er det endnu uklart, hvor let COVID-19 overlever i miljøet og spreder sig mellem mennesker. Du kan holde dig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside med hensyn til nye informationer om COVID-19-smittespredning. 

 • Skal jeg undgå kontakt med kæledyr eller andre dyr, hvis jeg er syg med COVID-19?

  Hvis du er syg med coronavirus, skal du undgå direkte kontakt med dit kæledyr, herunder klap, kram og at blive "kysset".

  Har du brug for at være i tæt kontakt med dit dyr, anbefaler vi almindelig håndhygiejne som håndvask og sprit før og efter, samt at du bærer mundbind, når du er i direkte kontakt med dyret.

 • Må andre passe mit dyr, imens jeg er i karantæne eller syg?

  Hvis det er muligt, skal du lade et andet medlem af din husstand passe dine dyr, mens du er syg, og i øvrigt følge ovenstående forholdsregler.

  Da der på nuværende tidspunkt ikke er bevis for, at dyr kan overføre smitte, kan du roligt lukke katten ud eller lade hunden blive luftet af en person, der er rask/ikke i karantæne.

  Aftal med personen, hvordan hunden kan overleveres, uden at mennesker har direkte kontakt.

  Det anbefales, at personen, der skal lufte hunden, bærer handsker og efterfølgende anvender almindelig hygiejne som fx håndvask og sprit i forhold til et forsigtighedsprincip.

  Vi henviser i øvrigt til de enhver tid gældende retningslinjer og påbud fra Sundhedsstyrelsen om blandt andet at begrænse social kontakt mellem mennesker.

  Alle dyrlægeklinikker har stadig åbent, men tager selvfølgelig deres forholdsregler.

 • Har du brug for dyrlægehjælp til dit dyr?

  Det er vigtigt, at dyr, der er syge og har brug for hjælp, kommer til dyrlægen.

  Hvis du har brug for dyrlægehjælp til dit dyr, og er du bekræftet syg med coronavirus eller har mistanke om det, skal du lade en rask person udenfor hjemmet tage dit dyr til dyrlægen. Du skal sørge for at give personen en fuldmagt til det.

  Kontakt dyrlægen for en tid, og oplys om, at dyret kommer fra et hjem med coronavirus.

 • Kan jeg selv tage mit dyr til dyrlægen?

  Ja, hvis du er rask og ikke i karantæne. Dyrlægerne holder åbent, men du skal ringe og aftale en tid med dem først.

  Nogle dyrehospitaler og klinikker modtager kun akutte henvendelser. Dette skyldes ikke frygt for smitte fra dyr til mennesker eller mellem dyr, men at man ved at reducere antallet af mennesker og dyr i klinikken bedre kan efterleve regeringens retningslinjer om at begrænse social kontakt mellem mennesker.

  Nogle dyreklinikker og -hospitaler har også ændrede arbejdsgange. Dette kan fx være, at dyreejeren venter udenfor, mens dyrene behandles, at fodersække stilles ud mv.

  Sørg altid for at tale med dyrlægen om eventuelle forholdsregler, når du henvender dig for at bestille tid.

 • Hvad med kattens coronavirus - er det den samme?

  Flere dyrearter som fx hunde og katte har deres egen artsspecifikke coronavirus, som ikke har noget med COVID-19 at gøre. Du skal derfor ikke være bekymret for, at du bliver smittet med den coronavirus, som kun forekommer hos fx katte.

Kendte tilfælde om COVID-19-smitte til kæledyr

Den aktuelle spredning af COVID-19 er et resultat af overførsel af smitte mellem mennesker.

Indtil videre er der ingen evidens for, at kæledyr bidrager til at sprede sygdommen, men på verdensplan kender man pt. til fire tilfælde af kæledyr, der er smittet med COVID-19.

Veterinærmyndighederne i Hong Kong har således offentliggjort informationer om, at to hunde er blevet inficeret med COVID-19 efter tæt kontakt med deres ejere, der var syge med COVID-19. Ingen af hundene viste kliniske tegn på sygdommen. Man har 31.marts også testet en kat positiv på prøver fra næse, mund og endetarm. Katten er sat i karantæne, idet kattens ejer er syg med COVID-19. Katten har ingen symptomer, men undersøges løbende.

Belgiens veterinærmyndigheder har rapporteret om, at en kat er testet positiv for COVID-19. Katten tilhører en ejer, der er syg med COVID-19. Katten viste tegn på mavetarm-infektion og respirationsbesvær, men er i bedring. Test viste tilstedeværelsen af ​​genetisk materiale fra COVID-19 i opkast- og fæcesprøver. Der er derfor mistanke om infektion, men dette er ifølge OIE endnu ikke endeligt bekræftet (31. marts).

Den primære smittevej for COVID-19 er menneske til menneske. Der er ingen indikationer på, at hverken hunde eller katte spiller en rolle i smitteoverførslen. Katte kan smitte andre katte, men det formodes at være sjældent, og der er ingen bevis for, at de kan overføre smitten tilbage til mennesker.

Der arbejdes fortsat på at indsamle viden om, hvordan forskellige dyrearter kan blive påvirket af COVID-19. OIE opdaterer således løbende informationerne i takt med, at de bliver tilgængelige. 

Har du mistanke om COVID-19 smitte til dyr, skal du kontakte Fødevarestyrelsen, der varetager det danske beredskab i forbindelse med smitsomme sygdomme hos dyr.

Spørgsmål vedrørende egen sygdom og forholdsregler skal rettes til Sundhedsstyrelsen, hvor du også finder de seneste opdateringer og retningslinjer om COVID-19.

Siden er opdateret 3. april 2020.