Gå til sidens indhold

Coronavirus og kæledyr

Den Danske Dyrlægeforening har udarbejdet information om coronavirus og familiedyr. Her kan du blandt andet læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg med COVID-19 og har hund, kat eller andre familiedyr i hjemmet.

patrick-tomasso-236272-unsplash.jpg
 • Kan COVID-19 smitte fra mennesker til familiedyr?

  Overførsel af virus fra mennesker til pattedyr er i teorien mulig, men anses for sjældent på nuværende tidspunkt, og menneske til menneske-transmission er den primære smittevej for COVID-19. Man anser derfor stadig på nuværende tidspunkt familiedyr for at udgøre en meget begrænset smitterisiko for mennesker.

  Det er også vigtigt at påpege, at alle tilgængelige oplysninger tyder på, at hvis man følger de generelle anvisninger om hygiejne og afstand, er sandsynligheden for at katte og hunde bliver inficeret, og at de kan fungere som kilde til COVID-19-infektion hos mennesker, meget lav.

 • Kan familiedyr overføre smitte mellem mennesker?

  Spredning af virus sker hovedsageligt ved dråber, når en inficeret person hoster eller nyser.

  Det er vigtigt at pointere, at der stadig ikke er noget, der tyder på, at familiedyr, herunder hunde og katte, spiller en rolle i spredning af virus til mennesker - fx ved at man klapper sin hund eller kat. Hvis en smittet person har nyst eller hostet på pelsen af dit kæledyr - og du derefter klapper dyret og fører hænderne op til øjne, næse eller mund - er det dog teoretisk set muligt, at blive smittet indirekte fra din hund eller kat. Men sandsynligheden vurderes som meget lav.

  Selvom der ikke er bevis for, at familiedyr spiller en rolle i at overføre smitte med COVID-19, bør streng håndhygiejne opretholdes, især hvis der er tale om et familiedyr, der har været i kontakt med en inficeret person fx i husstanden.

  På nuværende tidspunkt er det endnu uklart, hvor let COVID-19 overlever i miljøet og spreder sig mellem mennesker. Du kan holde dig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside med hensyn til nye informationer om COVID-19-smittespredning. 

 • Skal jeg undgå kontakt med familiedyr eller andre dyr, hvis jeg er syg med COVID-19?

  Hvis du er syg med coronavirus, skal du undgå direkte kontakt med dit familiedyr, herunder klap, kram og at blive "kysset".

  Har du brug for at være i tæt kontakt med dit dyr, anbefaler vi almindelig håndhygiejne som håndvask og sprit før og efter, samt at du bærer mundbind, når du er i direkte kontakt med dyret.

 • Må andre passe mit dyr, imens jeg er i karantæne eller syg?

  Hvis det er muligt, skal du lade et andet medlem af din husstand passe dine dyr, mens du er syg, og i øvrigt følge ovenstående forholdsregler.

  Da der på nuværende tidspunkt ikke er bevis for, at dyr kan overføre smitte, kan du roligt lukke katten ud eller lade hunden blive luftet af en person, der er rask/ikke i karantæne.

  Aftal med personen, hvordan hunden kan overleveres, uden at mennesker har direkte kontakt.

  Det anbefales, at personen, der skal lufte hunden, bærer handsker og efterfølgende anvender almindelig hygiejne som fx håndvask og sprit i forhold til et forsigtighedsprincip.

  Vi henviser i øvrigt til de enhver tid gældende retningslinjer og påbud fra Sundhedsstyrelsen om blandt andet at begrænse social kontakt mellem mennesker.

  Alle dyrlægeklinikker har stadig åbent, men tager selvfølgelig deres forholdsregler.

 • Har du brug for dyrlægehjælp til dit dyr?

  Det er vigtigt, at dyr, der er syge og har brug for hjælp, kommer til dyrlægen.

  Hvis du har brug for dyrlægehjælp til dit dyr, og er du bekræftet syg med coronavirus eller har mistanke om det, skal du lade en rask person udenfor hjemmet tage dit dyr til dyrlægen. Du skal sørge for at give personen en fuldmagt til det.

  Kontakt dyrlægen for en tid, og oplys om, at dyret kommer fra et hjem med coronavirus.

 • Kan jeg selv tage mit dyr til dyrlægen?

  Ja, hvis du er rask og ikke i karantæne. Dyrlægerne holder åbent, men du skal ringe og aftale en tid med dem først.

  Nogle dyrehospitaler og klinikker modtager kun akutte henvendelser. Dette skyldes ikke frygt for smitte fra dyr til mennesker eller mellem dyr, men at man ved at reducere antallet af mennesker og dyr i klinikken bedre kan efterleve regeringens retningslinjer om at begrænse social kontakt mellem mennesker.

  Nogle dyreklinikker og -hospitaler har også ændrede arbejdsgange. Dette kan fx være, at dyreejeren venter udenfor, mens dyrene behandles, at fodersække stilles ud mv.

  Sørg altid for at tale med dyrlægen om eventuelle forholdsregler, når du henvender dig for at bestille tid.

 • Hvad med kattens coronavirus - er det den samme?

  Flere dyrearter som fx hunde og katte har deres egen artsspecifikke coronavirus, som ikke har noget med COVID-19 at gøre. Du skal derfor ikke være bekymret for, at du bliver smittet med den coronavirus, som kun forekommer hos fx katte.

 • Skal min hund eller kat undersøges for COVID-19?

  COVID-19 i kæledyr er en anmeldepligtig sygdom. Det betyder, at du skal kontakte din dyrlæge, hvis du har mistanke om, at dit kæledyr kan være smittet.

  Dyrlægen vil vurdere, hvilke undersøgelser af dit kæledyr der eventuelt er behov for, og om der er behov for at udtage prøver til undersøgelse for COVID-19.

  Hvis dit dyr bliver testet positiv for COVID-19 er det din dyrlæge, der skal anmelde dette til Fødevarestyrelsen.

 • Skal min hund eller kat undersøges, hvis jeg har fået COVID-19?

  Myndighederne anbefaler ikke generelt, at COVID-19-smittede dyreejere får testet deres kæledyr.
  Hvis du har mistanke om, at dit kæledyr er smittet, bør du tage kontakt til din dyrlæge, som vil vurdere, om der er behov for at få dit dyr testet.

  Er du smittet med COVID-19, skal du være særlig opmærksom på god hygiejne ved kontakt med dit kæledyr, undgå fx at dele mad med dyr eller lade dyret slikke dig i ansigtet. Desuden bør du vaske hænder, hver gang du har været i kontakt med dit kæledyr.

  Hvis du har kæledyr, som du plejer at lufte i snor, må du kun lufte dem i egen lukkede have, som ikke benyttes af andre; undgå tæt kontakt til andre dyr.

  Hvis dette ikke er muligt, kan der være behov for, at dit kæledyr bliver passet af andre, fx uden for hjemmet. I dette tilfælde skal du tage de smitteforebyggende forholdsregler, som sundhedsmyndighederne anbefaler, så du ikke smitter dem, der skal passe dit kæledyr.

 • Hvad sker der, hvis en hund eller kat testes positiv for COVID-19?

  Skulle det komme dertil, at en hund eller kat testes positiv for COVID-19, skal man følge de samme anbefalinger, som der er for mennesker med COVID-19. Det vil sige undgå tæt kontakt til andre dyr og være opmærksom på god hygiejne. Hvis din hund eller kat får det værre, skal du kontakte dyrlægen, så dyret kan få hjælp. 

  Det er vigtigt, at du er særlig opmærksom på god hygiejne, hvis din hund eller kat er testet positiv for COVID-19. Undgå fx at dele mad med dyr eller lade dyret slikke dig i ansigtet. Desuden bør du vaske hænder, hver gang du har været i nærkontakt med dyret. Hold så vidt muligt dyret indenfor, indtil det er erklæret rask igen. Hvis du er nødt til at lufte din hund, så gør det på egen matrikel. Hvis dette ikke er muligt, skal du gøre turen så kort som muligt og undgå, at den får kontakt til andre dyr. Det er vigtigt, at dyrets efterladenskaber samles op. 

  Der er fortsat ingen indikation af på, at kæledyr spiller en rolle i spredningen af COVID-19-virus til mennesker. Alligevel anbefales det, at man følger de generelle hygiejneråd, når man er i kontakt med sit kæledyr. Spredning af COVID-19-virus sker hovedsageligt via dråber mellem mennesker, når en inficeret person hoster eller nyser. 

   

 • Hvordan skal jeg håndtere kælefritter?

  Fritter, herunder kælefritter, er kendt at være modtagelige for COVID-19 ligesom mink og katte. Der er derfor også en risiko for, at kælefritter kan smitte mennesker i forbindelse med tæt kontakt, og man bør derfor tage de samme forholdsregler, som for andre dyr. Det vil sige undgå tæt kontakt og vaske hænder før og efter håndtering.

  Der er pt. intet, der tyder på, at kælefritter udgør et særligt smittereservoir for COVID-19.

COVID-19-smitte til familiedyr

Den primære smittevej for COVID-19 er overførsel af smitte mellem mennesker.

Der er ingen indikationer på, at hverken hunde eller katte spiller en rolle i udviklingen af epidemien. Katte kan smitte andre katte, men det formodes at være sjældent, og der er ingen beviser for, at de kan overføre smitten tilbage til mennesker.

Mink, der holdes som produktionsdyr i Danmark, smittes og kan smitte mennesker.

Det er også velkendt, at fritter, herunder kælefritter, er modtagelige for COVID-19. 

Der arbejdes fortsat på at indsamle viden om, hvordan de forskellige dyrearter kan blive smittet og eventuelt påvirket af COVID-19, samt hvor mange dyrearter der er smittede på verdensplan. WOAH opdaterer således løbende informationerne i takt med, at de bliver tilgængelige. 

Har du mistanke om COVID-19 smitte til dyr, skal du kontakte Fødevarestyrelsen, der varetager det danske beredskab i forbindelse med smitsomme sygdomme hos dyr.

Spørgsmål om egen sygdom og forholdsregler skal rettes til Sundhedsstyrelsen, hvor du også finder de seneste opdateringer og retningslinjer om COVID-19.

Siden er opdateret 24. november 2021.