Hvad er ISO Dyrlægen?

Du kan se de godkendte ISO Dyrlæger på www.iso-dyrlaegen.dk

ISO Dyrlægen er Den Danske Dyrlægeforenings certificeringsordning af dyreklinikker og dyrehospitaler. Ordningen er frivillig og den tager udgangspunkt i den internationale standard for kvalitetsledelse – ISO 9001.

Certificering gennem ISO Dyrlægen kræver, at der er visse obligatoriske krav til dyreklinikker og dyrehospitaler, som er opfyldt. Samtidig skal der arbejdes aktivt med løbende forbedringer af patientsikkerhed, kvalitet, kundetilfredshed og sikring af god medarbejdertilfredshed. Hvert år udpeges et fokusområde, som der er særlige tiltag omkring. Det har tidligere være journalføring (så hver patient har en fyldestgørende journal, så det er nemt for en anden dyrlæge at overtage patienten), antibiotika (alle certificerede dyreklinikker og –hospitaler har en politik for anvendelsen af antibiotika i forbindelse med behandlingen af patienterne. Dette er bl.a. for at tage hensyn til resistensproblematikken). Det aktuelle fokusområde er hygiejne, som ligger i naturlig forlængelse af minimering i brugen af antibiotika (hvordan sikres løbende forbedringer af hygiejnen og hvad kan man som dyreejer selv sikre, når man får sin patient med hjem fra dyrlægen).

Vil du høre mere om, hvorfor nogle dyreklinikker og dyrehospitaler vælger at blive frivillig certificeret gennem ISO Dyrlægen, så kontakt ISO Dyrlægens Hovedkontor (send en mail til ISO Dyrlægen). Læs mere om ISO Dyrlægen på www.iso-dyrlaegen.dk eller se en lille film om ISO Dyrlægen herunder.

 

Senest ændret 19-10-2018

 Introduktion til ISO-dyrlægen

 

 
 
 
 
 

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter