Danmark svigter i kattene

Antallet af uønskede, herreløse eller syge katte er stigende - og det er ikke længere en opgave, som landets dyreværnsorganisationer kan løfte alene.

Derfor satte Den Danske Dyrlægeforening, sammen med en række andre organisationer og foreninger, i uge 39 fokus på aspekter og konsekvenser af det store antal katte i Danmark med en række artikler.

Det estimeres, at der er op mod 500.000 vilde eller herreløse katte i Danmark, og rigtig mange af disse katte mistrives.

Dyreværnsorganisationerne kan ikke løse problemet alene, men er nødt til at have politikerne og katteejerne til at tage et ansvar.

Arbejdsgruppen arbejder for tiltag på tre indsatsområder:

  1. At kommunerne pålægges et ansvar og sikrer, at der implementeres en handlingsplan på området i den enkelte kommune
  2. Lovpligtig mærkning og registrering af katte, hvilket vil betyde en hurtig identificering af ejer ved bortløbne og tilskadekomne katte og vil gøre det muligt at pålægge ansvaret for katten hos den retsmæssige ejer og ikke hos de frivillige organisationer
  3. En fælles indsats, der skal øge antallet af neutraliserede ejerkatte.

Der arbejdes endvidere på en oplysningskampagne, der udbreder kendskabet til kattens adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, og sætter fokus på det ansvar, der følger med, når mennesker ønsker at holde katte.

Organisationerne bag initiativet er ud over Den Danske Dyrlægeforening, Kattens Værn, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Dyreværn Aarhus, DOSO, Inges Kattehjem, Dyrefondet, Dansk Katteregister og Det Danske Katteregister.

Artiklerne fra uge 39 kan læses her:

Dyreværnsorganisationerne slår alarm: Vi drukner i katte >

Man må godt behandle katte dårligt > 

Danmark har utallige triste katteskæbner >

Kommuner svigter herreløse katte >

Politisk handling nødvendig for at redde svigtede katte > 

 

 

Senest ændret 08-01-2016
Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook