Hvor tit skal min hund vaccineres?

Den Danske Dyrlægeforening lægger sig op ad anbefalingerne fra den internationale dyrlægeforening WSAVA angående vaccination af hund.

WSAVA har på baggrund af studier udarbejdet en række anbefalinger for vaccinationsintervaller og anbefaler, at hunde højst vaccineres hvert tredje år i forhold til standardvaccinerne. 

Klik og læs mere om retningslinjerne

WSAVA slår fast, at det for kernevaccinernes vedkommende viser sig, at de ved vaccination efter hundens 16. aldersuge holder livslangt hos flere end 95 % af hundene. Derfor anbefaler WSAVA, at dyrlæger vaccinerer højst hver 3. år, alternativt tager en blodprøvetest for at se, hvorvidt hunden er dækket ind af vaccinen. Det skal bemærkes, at vaccineproducenterne anbefaler vaccination hyppigere.

For de risikobaserede vacciners vedkommende anbefaler WSAVA, at dyrlægen i hvert enkelt tilfælde i samråd med ejeren skal afgøre, hvilke risici den pågældende hund kan udsættes for og dermed vaccineres mod. Det hænger sammen med, at en hund ikke bare er en hund - det bør altid drøftes individuelt alt afhængig af geografisk placering og brug af hunden.

Nogle hunde lever et liv og har en adfærd, der betinger, at hunden skal vaccineres hvert år. Andre skal vaccineres hvert andet år, mens andre igen kan nøjes med hvert tredje år.

Hunde, der kommer ud blandt mange andre hunde (fx hundeklub), bør vaccineres årligt for Kennelhoste - og for rigtig mange hunde er årlig vaccination for Leptospirose også relevant.

Leptospirose er en bakterie, som stammer fra rotter, og som findes i stillestående vand og vandpytter. Sygdommen er næsten umulig at helbrede, hvis hunden først er blevet syg. Leptospirose kan overføres til mennesker.

Hvor tit din hund skal vaccineres, kommer derfor an på, hvad den skal bruges til, og hvor den færdes.

På den baggrund anbefaler Den Danske Dyrlægeforening, at du hvert år får foretaget et sundhedseftersyn af din hund, sådan at du og din dyrlæge i fællesskab kan træffe beslutning om vaccination på grundlag af det
risikomønster, din hund har.

Læs mere i pressemeddelelsen fra DDD om retningslinjer for vaccination i dokumentlisten til højre.

 

 Links og dokumenter

 

Senest ændret 13-01-2016
Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook