Gå til sidens indhold

Meprobamat: Fødevarestyrelsen letter på ansøgningsprocedure

Dyrlæger kan ikke længere ordinere Meprobamat uden først at ansøge Fødevarestyrelsen om en magistrel dispensation. Men Fødevarestyrelsen letter nu på ansøgningsproceduren.

COLOURBOX30467472

En ændring i bilag 2 i Dyrlægebekendtgørelsen betyder, at dyrlæger kan ikke længere ordinere Meprobamat uden først at ansøge Fødevarestyrelsen om en magistrel dispensation. 

Ansøgningsskema til brug for ansøgning om dispensation til anvendelse af et magistrelt lægemiddel på enkeltdyrsniveau findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

På anmodning fra Den Danske Dyrlægeforening oplyser Fødevarestyrelsen dog, at når der er tale om ansøgninger vedrørende behandling af hunde med meprobamat mod nytårsangst, er man som dyrlæge undtagelsesvis velkommen til at undlade at udfylde oplysninger om dyr/dyreejer (inkl. ejers underskrift) i ansøgningsskemaet. Ansøgningen vil i denne sammenhæng blive behandlet som en generel ansøgning om magistrel dispensation.

Hvis der er flere dyrlæger i samme praksis, der ønsker at søge dispensation til anvendelse af magistrelt fremstillet Meprobamat, er det muligt at udfylde én samlet ansøgning. I denne sammenhæng er det blot vigtigt, at der vedlægges en side, hvoraf de ansøgende dyrlægers fulde navne, autorisationsnumre og underskifter fremgår.

I tilfælde af dispensation forudsætter anvendelse/udlevering/ordinering af magistrelt fremstillet Meprobamat stadig at kaskadereglen overholdes.

Bemærk forskel på udleveringstilladelser

DDD håber, at den lempeligere ansøgningsprocedure vil lette den administrative byrde betragteligt for både dyrlæger og Fødevarestyrelsen. 

Det skal bemærkes, at der er forskel på Lægemiddelstyrelsens udleveringstilladelser og Fødevarestyrelsens magistrelle dispensationer. En udleveringstilladelse er Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at anvende lægemidler, som er registreret/markedsført i et andet land.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Fødevarestyrelsen eller fagpolitisk konsulent i i DDD Karin Melsen på mail km@ddd.dk.