Gå til sidens indhold

Økonomisk støtte til lokal efteruddannelse

Har du en ide og lyst til at arrangere en lokal efteruddannelsesaktivitet, kan du søge om støtte.

Faggruppe Familiedyr yder økonomisk støtte til lokal videreuddannelse for medlemmer af faggruppen. Faggruppen ønsker på den måde at give noget "tilbage" til medlemmerne.

 • Møderne skal bidrage til at skabe og styrke en holdånd blandt faggruppens medlemmer.
 • Møderne skal bidrage til at styrke fagligheden på specifikke områder.

Sådan ansøger du om økonomisk støtte 

Proces:

 • Selve idégenereringen sker hos medlemmerne.
 • Idéerne skal være så specifikke, at emnet kan blive belyst på 2-3 timer (en eftermiddag eller aften).
 • Arrangøren skal selv kunne skaffe 3-5 deltagere.
 • Der reklameres efterfølgende i FFs Facebook-gruppe efter flere deltagere, således at der opnås et ideelt deltagerantal på ca. 10.
 • Arrangøren aftaler selv med foredragsholder og afholdelsessted (fx klinik).
 • Udgiften til forplejning afholdes af deltagerne selv.
 • Der udarbejdes ikke kursusmateriale, beviser o.a.
 • FF betaler for foredragsholders tid (max 3 timer) og dennes transport efter DDD's gældende AC-takster (2.780 kr/time i 2019).
 • Arrangementet må ikke modtage yderligere støtte til udgifter/forplejning/gaver o.lign. fra sponsorer.

 Ansøgningsskema: