Høringssvar: Bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr

Den Danske Dyrlægeforening støtter op om indsatsen for på sigt at reducere andelen af halekuperede grise i Danmark.

DDD vil opfordre sine medlemmer til at støtte svineproducenternes indsatser og stå til rådighed med rådgivning i eliminering af identificerede risikofaktorer for halebidning igennem sundhedsrådgivningen.

DDD har bl.a. følgende bemærkninger:

  • Der bør være en beskrivelse af, hvor få tilfælde af halebidning, der må forekomme, før en svineproducent skal igangsætte forsøg med kuld med hele haler.
  • Bekendtgørelsen bør følges af en vejledning til både svineproducenter og kontrollanter, der klart definerer reaktionsgrænser for halebidning, fx opgjort som andel af halebidte grise i en bestemt tidsperiode, samt om opgørelsen bør være på besætnings-, staldafsnit- eller stiniveau.
  • Foranstaltninger for at forhindre halebidning skal identificeres ved hjælp af en risikovurdering – og risikovurderinger bør laves på fx per staldafsnit i besætninger, hvor der forekommer staldafsnit med forskellige rammer med forventet betydning for risikoen for halebidning - fx ventilationssystemer.
  • Det skal fremgå af den skriftlige dokumentation, at forekomst af halebid forekommer i et omfang, der berettiger til halekupering.
  • Desuden bør både danske og udenlandske aftagere, der har behov for halekuperede grise, modtage vejledning i, hvilken forekomst af halebid, der berettiger til halekupering.

Læs hele DDDs høringssvar

 

 

 

 

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter