Aktuel DVT-leder:

Leder fra DVT nr. 11/2018

West Nile Fever kommer tættere på 
West Nile Fever lyder som en eksotisk sygdom, og det
er den også. West Nile Fever (eller West Nile Virus)
blev første gang konstateret i Uganda i 1937. Sygdommen
rammer især fugle, der stikkes af inficerede myg,
men både heste og mennesker kan også blive smittet.
Hvorfor skriver vi om det i et dansk veterinærtidsskrift,
der er hjemmehørende i det kolde nord? Fordi West
Nile Fever er blevet konstateret så langt nordpå som i
tyske Berlin, hvor sygdommen er fundet i en sneugle
og en drossel. Herudover i en duehøg fundet i Scönebeck
ved Elben.

West Nile Fever er en flavivirus og er dødelig for en
række fuglearter, idet sygdommen rammer centralnervesystemet. Heste kan få feber og lammelser, og i
visse tilfælde dør hesten af sygdommen. Tilsvarende
kan mennesker få influenzalignende symptomer, men
det er meget sjældent, at det medfører dødsfald. Forholdsreglerne er at undgå stik fra myg. Sygdommen
smitter ikke fra (patte)dyr til dyr eller fra menneske til
menneske, men overføres kun med myg og andre
blodsugende insekter.

Når West Nile træffes så langt mod nord, hænger
det givetvis sammen med den varme sommer. For at
virus kan etablere sig i faunaen, kræves myg, som kan overføre virus fra trækfugle til lokale fugle. Herudover
forudsættes, at virus kan opformeres i myggens spytkirtler.
Dette kræver dog en gennemsnitlig døgntemperatur
på mere end 22°C i mere end 12 døgn. Sådanne forhold kan optræde om sommeren i den tempererede zone med fastlandsklima. Det er derfor næppe sandsynligt med et egentligt udbrud i et land med kystklima som Danmark. Sygdommen forekommer dog i Centraleuropa og Rusland (samt i USA og Canada).

Når vi som dyrlæger alligevel hejser det gule flag, er
det for at understrege, at det veterinære beredskab
aldrig må forsømmes. I øjeblikket er der fokus på en
alvorlig trussel fra afrikansk svinepest, men der er
mange risici at tage vare på. Det kræver et velfungerende
og professionelt veterinært beredskab, der altid
er på vagt overfor alle typer af sygdomstrusler, og vi
forventer stadig en meget høj prioritering af området
hos politikere og myndigheder.

I øvrigt er West Nile Fever en anmeldepligt sygdom.
Hvordan og under hvilke omstændigheder man indsender
en dødfunden fugl til undersøgelse, kan man
læse på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

 

  

 

Senest ændret 09-10-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter