Aktuel DVT-leder:

Leder fra DVT nr. 13/2017

Lukning: Hvem tager ansvaret for konsekvenserne?
I en officiel pressemeddelelse 4. oktober kommer det
frem, at Danmarks Tekniske Universitet (DTU) lukker
Veterinærinstituttet som en selvstændig enhed. Det er en
ubehagelig og yderst overraskende nyhed. Veterinærinstituttet havnede i 2007 på DTU i forbindelse med Universitetsreformen – og netop som instituttet er flyttet ind i til formålet helt nybyggede lokaler på campus i Lyngby, skal kontorerne rømmes, og navnet fjernes fra skiltene.

DTU begrunder selv lukningen med bortfald af myndighedsbetjeningen af Fødevarestyrelsen – en opgave,
der fra 2020 overtages af København Universitet i samarbejde med SSI. Imidlertid har Veterinærinstituttet andre opgaver end myndighedsbetjening – fx diagnostik, opgaver for landbrugserhvervet og forskning på højt niveau.
Disse opgaver risikerer nu ikke at kunne løses.

Siden 1908 har Veterinærinstituttet været institutionen,
der er tæt koblet sammen med det veterinære
beredskab og opretholdelsen af det høje veterinære
stade, som Danmark er internationalt kendt for. Derfor er
en stærk forskningsbaseret indsats af høj kvalitet fortsat
helt nødvendig for at opretholde dette. Og selv om
Københavns Universitet og Statens Serum Institut med
sine ressourcer og fagfolk overtager myndigheds-betjeningen, står man i en situation, hvor vigtig viden risikerer at blive spredt for alle vinde – eller i værste fald gå helt tabt. Hvem tager ansvaret for det? Hvem vil fremadrettet tage ansvaret for, at sikre den veterinære forskning, som er så afgørende vigtig for Danmark som landbrugsland? Dyrlægeforeningen kan kun opfodre regeringen til at tage bestik af mål og ressourcer. Det er ikke de næste 1, 2, 5 år, det drejer sig om. Nej - det har meget længere og vidtrækkende konsekvenser for sundheden i landbruget og for Danmarks økonomi!

En ligeså vigtig opgave for både DTU og Københavns
Universitet er nu at sikre de berørte medarbejdere, så vigtig
viden og metodik ikke går tabt. Medarbejdere og forskere
har loyalt og dygtigt arbejdet med opgaver, der er
af afgørende betydning for det faglige høje niveau, Danmark
har på veterinærområdet. De må ikke forsvinde. Den
Danske Dyrlægeforening står klar med al den hjælp, der
er brug for, i det kommende arbejde med opgaveløsning.
Også i processen med sikring af de enkelte berørte dyrlægers løn- og ansættelsesforhold.

 

 

Senest ændret 16-10-2017
Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook