Aktuel DVT-leder:

Leder fra DVT nr. 5/2018

Vildsvinehegnet virker
Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at opføre et
hegn langs den dansk-tyske grænse. Det skal være 70 km
langt, 1,5 meter højt og graves en halv meter ned i jorden.
Prisen hævdes at kunne holdes på ca. 80 millioner kroner.
Formålet er at holde vildsvin ude af landet og derved
mindske risikoen for afrikansk svinepest. Hvis sygdommen
rammer dansk svineproduktion, vil den kunne lamme hele
svineeksporten til en årlig værdi af 11 milliarder kroner.

Umiddelbart lyder det som et dyrt og omfattende tiltag,
der nok har en effekt, men ikke sikrer mod indvandring af
vildsvin. Det vil blive sværere for vildsvinene at komme
ind, men det vil ikke hindre deres indtrængen. Vildsvin er
intelligente dyr, og de skal nok finde en vej. Man kan derfor
ikke lade være med at tænke på, hvor meget (mere)
generelt veterinært beredskab man kan få for 80 millioner
kroner. Når det er sagt, er der faktisk fornuft i et hegn, og
det øvrige veterinære beredskab bliver faktisk styrket –
mere om det senere.

Sagen er, at afrikansk svinepest de senere år er eksploderet
i Østeuropa. Det varer ikke længe, før sygdommen
findes i den tyske vildsvinebestand og inden længe også i
Slesvig-Holsten – lyder forudsigelserne. Desuden er afrikansksvinepest en noget mere genstridig størrelse end fx
klassisk svinepest, og der findes heller ingen vaccine, hvis
man ville bruge den løsning mod sygdommen. Fødevarestyrelsen og Veterinærinstituttet har derfor lyttet til erfaringen fra Tjekkiet, hvor det rent faktisk er lykkedes at inddæmme og stoppe fremmarchen af afrikansk svinepest
med et hegn. Metoden er ikke primært at hindre indvandringen af vildsvin over grænsen, men at sænke bestanden, idet man godt ved, at der vil ske en vis indvandring. Bestanden vil så yderligere kunne sænkes ved jagt (hvor man nu skyder vildsvin om natten og ved foderpladser med lys). På den måde sænkes risikoen for, at et vildsvin finder en bortkastet svinepestinficeret pølse, som er bragt til Danmark af en turist eller en lastbilchauffør. Hvis danske vildsvin får svinepest, er der nemlig stor risiko for, at også danske tamsvin får det – og alene tilstedeværelsen af et smittet vildsvin vil stoppe eksporten.

I aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti er der i
perioden 2018 til 2022 afsat 124 millioner kroner, som
hovedsageligt skal dække det omtalte hegn, men også
styrke det veterinære beredskab med 30 millioner kroner –
altså i gennemsnit 6 millioner kroner årligt. Det skal ses i
lyset af, at der i øjeblikket bruges 39 millioner kroner årligt
(inklusive forskning) på veterinært beredskab i forbindelse
med alvorlige husdyrsygdomme.

I Den Danske Dyrlægeforening glæder vi os over, at
regeringen har fået øjnene op for vigtigheden af et velfungerende veterinært beredskab – og at det kræver ressourcer. Dermed ikke sagt, vi er i mål, men vi er på vej.

Carsten Jensen,
formand for Den Danske Dyrlægeforening

                                      ***

 

Læs DVT 01 2018

 

Senest ændret 17-04-2018
Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook