Aktuel DVT-leder:

DVT nr. 06/2017

Dyrevelfærd - et altid aktuelt emne
I den første paragraf af Den Danske Dyrlægeforenings vedtægter står blandt andet, at foreningen skal medvirke til
fremme af dyrs sundhed, trivsel og velfærd. Dette går igen i
Dyrlægeforeningens mission, hvor formuleringen lyder, »at
fremme dyrs og menneskers sundhed og velfærd«.

Dyrevelfærd er ikke kun noget, som Den Danske Dyrlægeforening tager alvorligt i sin formålsparagraf og mission. Det er i sagens natur også et emne, som danske dyrlæger er meget optaget af. Det understreges af de utallige artikler, der gennem årene er blevet bragt i Danske Veterinærtidsskrift om dyrs sundhed, trivsel og velfærd. Og nu sker det så igen. Denne gang som et temanummer om dyrevelfærd. Endda et særligt nummer, idet der er tale om et fællesnordisk temasamarbejde mellem Norge, Sverige, Finland og Danmark. Hvert enkelt land bidrager med artikler, der belyser dyrenes sundhed, trivsel og velfærd.

Temanummeret kommer vidt omkring i den veterinære
verden. Vi ser bl.a. på udfordringen med avl og overtypning
af hunde samt det evige problem med lange dyretransporter. Vi kan læse om dyrlægens rolle i forbindelse med slagtning og aflivning samt stifte bekendtskab med det nye dyrevelfærdsindeks. Vi kigger også på velfærden hos flere andre dyrearter, og der er endda en artikel om dyrevelfærd hos fisk (laks).

Vores syn på dyreværn udvikler sig løbende. Det gælder
den veterinærfaglige viden om dyrevelfærd, og det gælder
den samfundsmæssige tilgang til begreberne dyreværn og
dyreetik. Det sker dels som følge af mere detaljeret viden
og forskning på området, dels fordi samfundets etiske normer i forhold til dyreværn er i en rivende udvikling. Den
danske dyreværnslovgivning læner sig traditionelt op ad en
nytteetisk tilgang, og det samme gør Dyrlægeforeningens
måde at tilgå dyrevelfærd. På visse områder i samfundet er
der dog et pres for en mere rettighedsetisk tilgang – altså
det forhold, at dyr er selvstændige individer med rettigheder, som (på visse punkter) kan sidestilles med menneskers.

Den Danske Dyrlægeforenings hovedbestyrelse har i den
kommende tid sat sig for at gennemføre en række temadiskussioner om dyrevelfærd. Her skal bestyrelses-medlemmerne blandt andet vurdere, om der er dyrevelfærdsmæssige udfordringer, der særligt skal tages hånd om i foreningens regi.

Dyrevelfærd er et altid hot emne, og læseren får med
dette temanummer yderligere indblik i området og et endnu
bedre grundlag for at deltage i debatten om dyrs sundhed,
trivsel og velfærd.

DVT 6 2017.pdf

 

Senest ændret 11-05-2017
Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook