Aktuel DVT-leder:

Leder fra DVT nr. 2/2018

Godt og skidt Veterinærforlig 3
Kort før jul 2017 indgik Folketinget langt om længe et nyt forlig på det veterinære område – Veterinærforlig 3. Forliget blev aftalt i skyggen af de daværende lettere kaotiske finanslovsforhandlinger. Forliget fik derfor ikke megen opmærksomhed i offentligheden.

Alle Folketingets partier er med i forliget – det er en kæmpe
styrke for kontinuiteten og opbakningen til det veterinære
område. Det giver sikkerhed for retningen, uanset hvilken
regering vi måtte have i Danmark efter næste valg.

Hovedtanken i det nye veterinærforlig er: "Sunde husdyr er
grundlag for et lavt antibiotikaforbrug og resistensforebyggelse". Det falder meget fint i tråd med DDDs tanker til forliget. Vi har siden efteråret 2015 været klar på strategien og har haft tre hovedtemaer: Antibiotikaresistens, beskyttelse mod smitsomme sygdomme og sundhedsrådgivning. Vi vil gerne
finde løsninger, der giver mindre antibiotikaresistens. Vi vil
også gerne forebygge smitte i den enkelte besætning, sådan
at vi styrker sundheden og undgår sygdom. Vi ser sundhedsrådgivningen i produktionsdyrsbesætninger som stedet, hvor vi uddanner landmændene med både basal og den sidste nye viden. Dyrlægerne forebygger og behandler sygdomme og indsamler ideer til nye undersøgelser inden for forskningen. Alle tre emner er kernepunkter i Veterinærforlig 3.

Er alt så godt? Desværre nej. Frekvensen for antallet af rådgivningsbesøg i besætninger har været til debat, lige siden man tilbage i 1990’erne første gang aftalte regler om sundhedsrådgivning. Og til stor forundring er der igen ændret på antallet af rådgivningsbesøg. Landbruget og DDD var ellersenige om, at de nuværende besøgsfrekvenser skulle føres videre, men alligevel skete der i sidste øjeblik en ændring under forhandlingerne blandt de politiske partier. Det betyder, at der ikke længere skal være ekstra besøg i besætninger, der anvender flokmedicinering. Medicinforbruget skal alene styres via gult kort – som eneste incitament. Ændringen vil betyde færre besøg af dyrlægen i besætningen. Er det godt? Nej, hver gang, vi kommer i besætningerne, er der et beskadiget
ben eller et svin, der skal aflives. Ellers er det rodemateriale, der mangler, eller et svin, der skal flyttes til sygesti.

Positivt er det dog, at der som opfølgning efter de nedsatte
MRSA-ekspertgrupper skal nedsættes et permanent uvildigt
veterinærmedicinsk ekspertråd, som kan være med til at sikre, at veterinærfaglige beslutninger og anvisninger i forhold til veterinærmedicin er evidensbaserede. I forliget er også en beslutning om videreførelse af Videncenter for Dyrevelfærd, som har været en spændende aktivitet i de seneste år.

I forliget indgår mange emner, men her er det værd at fremhæve en sidste: I mange år har DDD i samarbejde med andre organisationer arbejdet på, at dyrlæger skal kunne uddele afmålte mængder af medicin. Der er nu slået fast - det skal gennemføres for såvel kæledyr som produktionsdyr.

Mange af de nye tiltag vil kræve ændring af love eller
bekendtgørelser. Forandringerne vil blive gennemført over de næste år. DDD vil løbende orientere jer, når det sker.

Carsten Jensen,
formand for Den Danske Dyrlægeforening

 

 

 

Læs DVT 01 2018

 

Senest ændret 14-02-2018
Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook