Veterinæruddannelsen - veterinærmedicin

Uddannelsen til dyrlæge (veterinær) er placeret på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet under Københavns Universitet. Uddannelsen varer 5 1/2 år og kræver enten en studentereksamen (STX, HTX eller HHX), HF eller en tilsvarende ungdomsuddannelse. Der er endvidere krav om særligt niveau i matematik, fysik og kemi.

Uddannelsen slutter med veterinæreksamen og titlen cand.med.vet. På grundlag af denne eksamen tildeler Fødevarestyrelsen - efter ansøgning - autorisation som dyrlæge.

Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen. Hvert år optages ca. 180 studerende på dyrlægestudiet, og et ansøgertal på 500-600 er ikke ualmindeligt. Der kræves derfor et godt karaktergennemsnit for at blive optaget på uddannelsen.

Yderligere information om optagelsesbetingelserne kan findes på KU SUND's hjemmeside

Autorisation som dyrlæge giver adgang til arbejde som dyrlæge i klinisk praksis. Her arbejder den praktiserende dyrlæge primært med produktionsdyr og familiedyr som fx hunde, katte eller heste.

Derudover er mange dyrlæger beskæftiget med kødkontrol og kontrol af fødevaresikkerhed enten på slagterier eller i fødevarekontrollen under Fødevarestyrelsen.

Ligeledes er en hel del dyrlæger ansat som forskere og undervisere, og andre i statsadministrationen, herunder i veterinærkontrollen.

Endelig arbejder mange dyrlæger i husdyrbrugs-organisationer og indenfor Life science fx i biotek og medicinalvirksomheder.

Arbejdsløsheden blandt dyrlæger er forholdsvis lav sammenlignet med andre akademiske uddannelser.

Se også de dyrlægestuderendes hjemmeside.


Veterinærsygeplejerske
Du kan læse mere om uddannelsen til veterinærsygeplejerske her 

 

 

Senest ændret 13-01-2016

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter