Fagdyrlægeuddannelsen

Det er DDD Kursus målsætning at arbejde innovativt, proaktivt og professionelt med udvikling og afholdelse af længerevarende efteruddannelsesforløb.

Den Danske Dyrlægeforening udbyder fagdyrlægeuddannelser inden for områderne smådyr, heste, kvæg og svin.

Fagdyrlægeuddannelsen er kendetegnet ved et sammenhængende 2-årigt uddannelsesforløb, der giver kursisterne bredt anerkendte kompetencer og stærke faglige netværk. 

Læringen foregår på et højt fagligt niveau i samspil med forskere og fagfolk og med fokus på at gøre læringen anvendelig til problemløsning og udvikling i praksis. 

Undervisningen er tilrettelagt som kursussamlinger med ekspertindlæg, diskussioner og hands-on samt projektorienteret læring, der foregår som selvstændigt arbejde mellem kursussamlingerne.

Efter afsluttet uddannelse, hvor en hovedopgave eller anden dokumentation for opnåelse af uddannelsesformålet afleveres, kan kursisten opnå godkendelse som fagdyrlæge.

Fagdyrlægeuddannelserne annonceres i Dansk Veterinærtidsskrift og her på hjemmesiden. Optagelse kræver mindst 3 års erfaring på det pågældende område: Der optages 16-20 på hvert uddannelsesforløb, og ved overtegning optages der efter faldende anciennitet.

Formålet med fagdyrlægeuddannelserne er:

  • At sikre fagdyrlægen en fastlagt efteruddannelse til opnåelse af et højt niveau på det pågældende område.
  • At sætte fagdyrlægen i stand til at tilegne sig og vurdere viden fra forsknings- og udviklingsarbejde på det pågældende område.
  • At sætte fagdyrlægen i stand til at deltage i planlægnings- og udviklingsopgaver på det pågældende område.
  • At sætte fagdyrlægen i stand til at formidle ny viden og kunnen på det pågældende område skriftligt og mundligt.

Aktuelle uddannelsesforløb
Der udbydes i øjeblikket uddannelsesforløb for fagdyrlæger vedrørende kvægproduktion og kvægsygdomme  og for svineproduktion og sygdomme hos svin.

Fagdyrlægeuddannelsen på smådyrsområdet er blevet integreret i en ny selvstændig masteruddannelse i klinisk familiedyrsvidenskab (Companion Animal Clinical Science), som udbydes af KU SUND og DDD i samarbejde. Det første forløb på den nye uddannelse startede op i oktober 2013. Der er opstartet et nyt forløb i november 2015. Næste opstart vil ske i november 2017. Læs mere ved at klikke her

Der udbydes pt. ikke nogen fagdyrlægeuddannelse vedrørende sygdomme hos heste.

Du kan downloade en generel rammebeskrivelse for fagdyrlægeuddannelserne via dokumentlisten til højre.
Ligeledes kan du downloade en oversigt over de engelske fagdyrlægebetegnelser via dokumentlisten til højre. 

Yderligere oplysninger kan fås hos Gert Aagaard van Hauen

 Kontakt i DDD

Gert.jpg

Gert Aagaard van Hauen

Telefon: 3871 0888
E-mail: kursus@ddd.dk

 

Senest ændret 22-06-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter