Fagdyrlægeuddannelse på smådyrsområdet

Fagdyrlægeuddannelsen er integreret i masteruddannelsen i klinisk familiedyrsvidenskab (Master of Companion Animal Clinical Science), som udbydes af KU SUND og DDD i samarbejde.

Uddannelsen er udbudt første gang i oktober 2013 og der er siden startet nye forløb op, hvert andet år. Du kan se datoer for forventede starttidspunkter her.

Hvis du er interesseret i at blive holdt orienteret om nye tiltag i forbindelse med masteruddannelsen, kan du abonnere på et nyhedsbrev på masteruddannelsens hjemmeside. Her kan du også læse mere om uddannelsen, og hvordan du tilmelder dig.

Du kommer til masteruddannelsens hjemmeside ved at klikke her.

Første halvdel af masteruddannelsen (svarende til 30 ECTS point) udgør fagdyrlægeuddannelsen i sygdomme hos hunde og katte (DVA Certified Veterinarian in Small Animal Diseases). Uddannelsen giver mulighed for at få styrket færdigheder og kompetencer i klinisk smådyrspraksis på et universitetsbaseret grundlag og er kendetegnet ved:

  • At udgøre et fleksibelt og modulbaseret efteruddannelsesuddannelsesforløb for dyrlæger 
  • At give en aktuel faglig opdatering indenfor klinisk smådyrspraksis
  • At give mulighed for at arbejde på tværs af en række specialiseringsområder
  • At give mulighed for opbygning af et stærkt fagligt netværk
  • At være baseret på en problemorienteret og praksisrelateret medicinsk/klinisk læringstilgang

Uddannelsesforløbet henvender sig først og fremmest til dyrlæger inden for familiedyrsområdet, der ønsker en faglig opdatereting kombineret med mulighed for specialisering.

"Fagdyrlægedelen" består af fire moduler og selvstudie i form af opgaveløsning mellem samlingerne. Du kan læse mere om de fire moduler på masteruddannelsens hjemmeside ved at klikke her.

Masteruddannelsen giver dig muliged for at supplere din fagdyrlægeuddannelse med en række valgfrie specialiseringsmoduler og et masterprojekt og opnå titlen Master of Companion Animal Clinical Science (på dansk, Master i klinisk familiedyrsvidenskab). Du kan læse mere om dine muligheder på masteruddannelsens hjemmeside ved at klikke her.

Masteruddannelsens fagdyrlægeforløb blev i marts 2014  akkrediteret efter den nye VetCEE akkreditering fra European Coordinating Committee on Veterinary Training (ECCVT).  VetCEE akkrediteringen understreger, at samarbejdet mellem Københavns Universitetet og Den Danske Dyrlægeforening giver et kvalitetsløft og -stempel til den danske efteruddannelse af dyrlæger. Læs mere ved at klikke her.

 Kontakt i DDD

Gert.jpg 

Gert Aagaard van Hauen

Telefon: 3871 0888
E-mail: kursus@ddd.dk

 

Senest ændret 19-02-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter