Ny fagdyrlægeuddannelse for kvægdyrlæger

Hvis du tænker, at veterinærfaglig fordybelse, tværfagligt samarbejde på kvægbedriften samt øget indsigt i driftøkonomi lyder interessant, så læs mere i denne kursusbeskrivelse, der omhandler den nye kvægfagdyrlægeuddannelse. Uddannelsen er et element i "projekt fremtidens kvægrådgivning" 

Kvægfagdyrlæge_efteruddannelse af fremtidens kvægrådgivere.pdf

Kort om uddannelsen
Den nye kvægfagdyrlægeuddannelse giver dig kompetencer,
der kvalificerer dig til fremtidens kvægrådgivning. Uddannelsen er som en naturlig konsekvens af markedets behov tilrettelagt som en fuldt integreret kvægfagdyrlæge og fagkonsulentuddannelse.

Du bliver en del af et nyskabende integreret tværfagligt læringsmiljø, som vil udfordre dig og dine medkursister
med fokus på økonomi, motivationsstrukturer og faglig
praksisnær rådgivning. Det hele afvikles i et struktureret
undervisningsforløb med vægt på gensidig læring.

Uddannelsen er en del af en unik uddannelsesmatrix, hvor
fagdyrlæge- og fagkonsulentuddannelsen i tæt samarbejde
med fremtidens landmænd, pengeinstitutter, branchens
egne organisationer, Københavns Universitet og flere ph.d.-
studerende tilsammen vil blive en definerende faktor i forhold til fremtidens kvægrådgivning.

Hovedelementer i uddannelsens mål og indhold:

Figur.jpg

 

Forløbet strækker sig over ca. 2½ år, og efter endt uddannelse og godkendt eksamensprojekt/bestået eksamen får du mulighed for at benytte titlen "Fagdyrlæge vedr. kvægproduktion og kvægsygdomme".

Kurset vil blive afviklet i et samarbejde mellem flere kursusledere, hvoraf nogle vil få vejlederfunktion. Er du interesseret i at høre mere om fagdyrlægeuddannelsen, er du meget velkommen til at kontakte én af kursuslederne:

  • Wendy Holm: 2171 5289
  • Erling Kristensen: 2045 0351

Tid
Uddannelseforløbet er startet op. Første kursussamling blev afholdt den 12.-15. september 2017. Det er ikke planlagt, hvornår næste hold starter op.

Pris
Pris for deltagelse er omkring 140.000 kr. + moms. Prisen omfatter deltagelse i hele uddannelsesforløbet inklusiv forplejning og ophold.  Der skal påregnes yderligere udgifter til dækning af eventuel kongresdeltagelse/studietur.

 Kontakt i DDD

Gert.jpg 

Gert Aagaard van Hauen

Telefon: 3871 0888
E-mail: kursus@ddd.dk

 Links og dokumenter

 

Senest ændret 19-02-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter