Fagdyrlægeuddannelse for svinedyrlæger

Efteruddannelse med fokus på at øge kvaliteten i din rådgivning

Den Danske Dyrlægeforening står for at udbyde et 2-årigt uddannelsesforløb, der giver dig bredt anerkendte kompetencer og styrker dit nationale og internationale netværk rettet mod veterinær rådgivning i svinebesætninger. Uddannelsen giver mulighed for at du udvikler dig selv og din praksis på allerhøjeste faglige niveau.

Foto.hjemmeside.jpg

Fagdyrlægeuddannelsen er kendetegnet ved læring på højt fagligt niveau i samspil med danske og udenlandske forsknings-, uddannelses- og rådgivningsinstitutioner og med fokus på at gøre læringen anvendelig til problemløsning og udvikling i praksislivet. Uddannelsen dykker ned i en række essentielle elementer, som du kan se nedenfor.
 
Undervisningen tilrettelægges som kursussamlinger med ekspertindlæg og diskussioner samt besætningsbaseret projektorienteret læring, der foregår som selvstændigt arbejde mellem kursussamlingerne. For at sikre kompetencer inden for international svinepraksis planlægges kursussamlinger og besætningsbesøg i udvalgte EU-lande.
 
Uddannelsesforløbet giver mulighed for at afprøve og implementere de nyerhvervede værktøjer og den nye viden i praksis undervejs.
 
Kursusindhold
Blandt de elementer, der vægtes i uddannelsen kan nævnes:

Besætningsdiagnostik

 • Samlet tolkning af laboratoriesvar, kliniske fund og risikofaktorer
 • Stikprøvestørrelser
 • Kvantitative molekylære metoder
Praktisk anvendelse af rådgivningsværktøjer
 • Kødkontrol-data
 • Statististisk vurdering af produktionsdata
 • VETSTAT
 • Beregning af dækningsbidrag
 • Egenkontrolprogrammer
 • Benchmarking af besætninger
 • Produktionsanalyse

    
Opbygning af praksisdatabase

 • Datakvalitet
 • Faldgrupper
 • Analytiske muligheder


Ledelse- og kommunikation

 • Motivation
 • Skriftlig og mundtlig formidling
 • Tilfredse medarbejdere

 
Praktisk anvendelse af epidemiologi

 • Epi-undervisningen integreres med de øvrige emner
 • Netbaserede og gratis værktøjer benyttes      

 
Retsmedicin

 • Målet med undervisningen er at give kursisten et kendskab til reglerne omkring krydsoverensstemmelse og lovgivningen vedrørende dyrevelfærd, stalde etc. så kursisten rustes til at kunne advokere for sin klient.

 
Europæisk svineproduktion og svinepraksis

 • Besætningsbesøg med hands-on øvelser
 • Samlinger i andre EU-lande

 
Netværk

 • Etablering og styrkelse af nationalt netværk på tværs af praksis
 • Etablering og styrkelse af internationale netværk


Målgruppe
Optagelse på uddannelsen kræver, at du er medlem af DDD, har minimum 2 års erfaring med rådgivning i svinebesætninger og fortsat er beskæftiget indenfor svineområdet under uddannelsen. Uddannelsen gennemføres ved minimum 12 deltagere og der optages maksimalt 20 på uddannelsen. Ved overtegning optages der efter faldende anciennitet.

Tid
Det er ikke planlagt, hvornår næste hold starter op.

Pris
Prisen ligger omkring 130-140.000 kr. + moms, som opkræves i 4 rater. Prisen omfatter almindelige kursusomkostninger, kursusmateriale, forplejning og ophold under kursussamlingerne.

Tilmelding
Hvis du er interesseret i at deltage på uddannelsen, når den afholdes næste gang, er du velkommen til at sende din forhåndsansøgning til: DDD-Kursus, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg. Tlf.: 3871 0888, e-mail: kursus@ddd.dk. Angiv "Fagdyrlæge sygdomme hos svin" på ansøgningen.

Du er velkommen til at ringe til chefkonsulent Gert Aagaard van Hauen på telefon 2021 0848 og høre nærmere om dine muligheder.

 Kontakt i DDD

Gert.jpg 

Gert Aagaard van Hauen

Telefon: 3871 0888
E-mail: kursus@ddd.dk

 

Senest ændret 19-02-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter