DDD generalforsamlinger 2018

Alle dyrlægeforeningens medlemmer inviteres til at deltage i generalforsamlinger i faggrupper, Den Danske Dyrlægeforening, Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening og Ansatte Dyrlægers Organisation.

Det foregår som en del af DDD årsmøde på følgende tidspunkter:

 • Generalforsamling i Faggruppe Kvæg afholdes torsdag den 27. september 2018, kl. 17.10-19.00
 • Generalforsamling i Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening afholdes torsdag den 27. september 2018, kl. 20.00-21.30. I forlængelse heraf afholdes generalforsamling i PDAs fond.
 • Generalforsamling i Faggruppe Svin afholdes fredag den 28. september 2018, kl. 12.45-13.45
 • Generalforsamling i Faggruppe Biomedicin afholdes fredag den 28. september 2018, kl. 12.45-13.45
 • Generalforsamling i Den Danske Dyrlægeforening afholdes fredag den 28. september 2018, kl. 17.00-18.30
 • Generalforsamling i Ansatte Dyrlægers Organisation afholdes lørdag den 29. september 2018, kl. 8.30-10.30. I forlængelse heraf afholdes generalforsamling i Støtteforeningen for ADO*. 
 • Generalforsamling i Faggruppe Familiedyr afholdes lørdag den 29. september 2018, kl. 16.45-17.30
 • Generalforsamling i Faggruppe Heste afholdes lørdag den 29. september 2018, kl. 17.30-18.45
 • Generalforsamling i Faggruppe Samfund, Sundhed og Velfærd afholdes lørdag den 29. september 2018, kl. 17.40-18.40

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingerne i faggrupper, Den Danske Dyrlægeforening, Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening og Ansatte Dyrlægers Organisation skal være bestyrelserne i hænde inden 1. august 2018.

De endelige dagsordener, nøgletal for regnskabet 2017 samt aktivitetsbudgetter for 2019 offentliggøres i et tillæg til Dansk Veterinærtidsskrift nr. 9, der udkommer onsdag den 29. august 2018.

Det reviderede årsregnskab uddeles ved generalforsamlingen og kan hentes her på hjemmesiden fra 27. august 2018.

Vel mødt til årsmøde og generalforsamlinger.

Tilmelding til årsmøde og generalforsamlinger
Du kan tilmelde dig her.

Her kan du hente materialer til generalforsamlingerne (kræver login). På siden finder du: 

 • Årsregnskaber 2017
 • Dagsordener og aktivitetsbudgetter 
 • Årsberetning 2017/2018. 

 

*​Støtteforeningen for Ansatte Dyrlægers Organisation

Foreløbig dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent og medlemsbidrag
 5. Valg af formand
 6. Opstilling af kandidater til valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisorer
 9. Eventuelt.

 

 Kontakt i DDD

Cecilie.jpg
Cecilie Pramming

Telefon: 3871 0888
E-mail: cp@ddd.dk

 

Senest ændret 31-08-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter