Kursus for dyrlæger i økologiske besætninger

Formålet med kursusforløbet er at gøre dig dygtigere til at gennemføre en målrettet, systematisk og effektfuldt sundhedsrådgivning, der fremmer sundhed og velfærd i den økologiske besætning.

Kurset giver dig et godt fundament til at rådgive og sparre med den økologiske mælkeproducent og andre rådgivere om forhold af betydning for optimering af besætningens sundhed og velfærd.

Som en del af kursusforløbet planlægger du et kursus målrettet dine økologiske kvægbesætningsejere om produktions- og sundhedsoptimering i besætningen – fikst og færdigt til at bringe i anvendelse. 

Fokus vil være på at opdatere din faglige viden inden for økologireglerne og de typiske problemstillinger, der er inden for økologisk kvæg- og mælkeproduktion, så du bliver i stand til at udøve praktisk fejlfinding og løsningsorienteret rådgivning.

Kursusforløbet omfatter 2 kursussamlinger af 2 dages varighed og 2 kursussamlinger af 1 dags varighed. Der indgår besætningsbesøg på den ene kursusdag.

Kursets form
Kursusdagene vil bestå af en blanding af faglige oplæg fra eksterne undervisere, diskussion af cases, besætningsbesøg og mindre opgaver mellem kursussamlingerne.

Målgruppe
Kurset henvender sig til kvægdyrlæger, der rådgiver i økologiske malkekvægsbesætninger og som
ønsker at dygtiggøre sig til at gennemføre en målrettet, systematisk og effektfuldt sundhedsrådgivning, der fremmer sundhed og velfærd i den økologiske besætning. Deltagerantallet er begrænset til 20 deltagere. Kurset gennemføres ved minimum 14 deltagere.

Tid og sted
Kurset løber fra november 2017 til oktober 2018.Første kursussamling afholdes den 20.-21. november 2017 på Hovborg Kro.

Pris
20.750 kr. + moms. Prisen omfatter deltagelse i hele uddannelsesforløbet inklusive undervisningsmaterialer, forplejning og overnatning på de to kursussamlinger, der løber over 2 dage. Deltagerne tilmelder sig for hele kursusforløbet.

Kursusledelse
Kursusledelsen varetages af d
yrlæge Anne Købsted Nymand, Dyrlægerne Himmerland Kvæg A/S, tlf.: 30389208 eller 96982851 og landskonsulent Birgit Ingvorsen, SEGES Økologi Innovation, tlf.: 23743798 eller 87405493.

Undervisere
Undervisningen vil blive varetaget af en række kompetente danske undervisere, så du klædes på af de førende eksperter på området.

Tilmelding
Kursusforløbet er startet op. Send en e-mail til Anita Christensen (ach@ddd,dk), hvis du er interesseret i at forhåndstilmelde dig til det næste kursusforløb.

Kurset udbydes af SEGES og Den Danske Dyrlægeforening, Faggruppe Kvæg i samarbejde med DDD Kursus.

 Kontakt i DDD

Gert.jpg 

Gert Aagaard van Hauen

Telefon: 3871 0888
E-mail: kursus@ddd.dk

 

Senest ændret 29-11-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter