DDD Kursus
Spring over navigationslinks
Rådgivning i slagtekvægbesætninger
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Diplomuddannelse i ledelse, obligatorisk fag - 8 undervisningsdage, en metodeworkshop, vejledning og eksamen (10 ETCS)

Få styrket dine kvalifikationer til at kunne udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til organisationens opgaver og behov.

På modulet arbejder vi bl.a. med strategi og personale, arbejdsmotivation, grupper/teams og konfliktløsning. På otte undervisningsdage kan du her tage en del af en lederuddannelse på diplomniveau med tilhørende skriftligt miniprojekt og mundtlig eksamen.

Undervisningsdage:
Torsdag og fredag d. 3.-4. oktober 2019 kl. 10.00 – 16.30
Torsdag og fredag d. 7.-8. november 2019 kl. 10.00 – 16.30
Torsdag og fredag d. 23.-24 januar 2020 kl. 10.00 – 16.30
Torsdag og fredag d. 27.-28. februar 2020 kl. 10.00 – 16.30
I alt 56 lektioner.

Derudover afholdes en metodeworkshop torsdag d. 28. november 2019, og der tilbydes 2 vejledningstimer pr. studerende.

Eksamen
Skriftlig aflevering af eksamensopgave (miniprojekt) torsdag den 26. marts 2020 kl. 12.00 (opgaven afleveres elektronisk). Afholdelse af eksamen med ekstern censur den 23. og 24. april 2020.

Modulet gennemføres med minimum 12 deltagere – der er plads op til 20 studerende på holdet.

Sted
Alle dage afholdes i Akademikertårnet, Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg.

Deltagerpris
Pris for medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening, JA, Bibliotekarforbundet og ATO (Ansatte Tandlægers Organisation): 12.995 kr.  

Prisen inkluderer 8 undervisningsdage med forplejning (morgenbrød, frokostbuffet med en vand, kage samt kaffe, te samt isvand) en halvdags metodeworkshop samt vejledning ved opgaveskrivning og eksamen med ekstern censor.

Undervisningsmaterialet er ikke inkluderet i prisen. Den studerende indkøber således selv inden første undervisningsdag de bøger, som udgør pensum.

Modulet tilbydes som et eksklusivt tilbud til medlemmer af de fire foreninger.

Tilmelding
Tilmeld dig kursusmodulet her.

Tilmeldingen er bindende. Afmelding efter tilmeldingsfristen er således ikke muligt.

Tilmeldingsfrist Tilmeld dig senest torsdag den 5. september 2019.

Mål
Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

  • Samfundsmæssige og organisationsspecifikke rammevilkår og ressourcer med betydning for de professionelle relationer i og uden for organisationen.
  • Teorier om magt, motivation, læring og dynamik på gruppe- og individniveau.
  • Teorier om og metoder til professionelle samtaler, personale- og kompetenceudvikling
 
Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:
  • Identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og relationer med medarbejdere og andre aktører i og uden for organisationen
  • Strukturere og udvikle professionelle relationer og samarbejde i egen organisation ved anvendelse af teknologier, metoder og data.
  • Anvende ledelsesinformation og metoder til at understøtte medarbejdernes læring og kompetenceudvikling, både individuelt og i fællesskabet.
 
Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:
  • Etablere, udvikle og lede relationer, der understøtter samarbejde, arbejdsmiljø, kvalitet og resultater i forhold til løsning af organisationens opgaver og behov.
  • Lede lærings- og udviklingsforløb med henblik på realisering af den ønskede effekt for faglighed og opgaveløsning i organisationen.


Målgruppe
Modulet henvender sig til alle ledere, mellemledere, teamledere og andre med ledelsesopgaver, både de mere erfarne samt nye og kommende ledere. På modulet tages der udgangspunkt i  ledelsesopgaver i offentlige organisationer og virksomheder, men modulet vil også være relevant, hvis du arbejder med ledelse i en privat virksomhed. Modulet er også henvendt til dig, som overvejer at blive leder eller mellemleder og har ambitioner om at arbejde med ledelse.

Form og eksamen:
Undervisningsformen veksler mellem oplæg, diskussioner, gruppearbejde samt øvelser. Jeres egen praksis inddrages i størst muligt omfang som cases og med mulighed for kobling mellem teori og praksis. Der vil være forberedelse til hver undervisningsgang. Du skal forvente et større tidsforbrug på både forberedelse, analyse og opgaveskrivning. På dette modul er indlagt en metodeworkshop med henblik på indsamling af data fra egen praksis som grundlag for lederjobbet.

i samarbejde med Center for diplomledelse.

Du er velkommen til at ringe til chefkonsulent Gert Aagaard van Hauen på 20210848 og høre nærmere om kursudforløbet. 

Om uddannelsen
Modulet "Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling" er modul 2 af de 3 obligatoriske moduler på Den Offentlige Diplomuddannelse. Det vil sige, at man kan tage de moduler, man aktuelt har behov for og i den rækkefølge man ønsker. Det skaber en fleksibel uddannelse, der matcher de udviklingsbehov man har som leder. Du kan følge uddannelsen, som et enkeltstående moduler eller lade det indgå som en del af en hel diplomuddannelse.

 Kontakt i DDD

Gert.jpg 

Gert Aagaard van Hauen

Telefon: 3871 0888
E-mail: kursus@ddd.dk

 

Senest ændret 27-03-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter