Bedre trivsel - mindre stress

Dette kursus giver dig en introduktion til Mental Robusthed – en færdighed som hjælper dig til at håndtere en travl og foranderlig hverdag.
 
Kurset er målrettet dyrlæger og veterinærsygeplejersker ansat i dyrlægepraksis.

Formål
Kurset har til formål at give dig konkrete redskaber, som du kan anvende i din dagligdag.

  • Du får en analysemodel, som hjælper dig til at fastholde en rationel og analytisk tilgang til de udfordringer, som du møder i dit arbejdsliv.
  • Du får indblik i betydningen af at holde et positivt fokus og redskaber til det.
  • Du får kendskab til, hvordan du arbejder videre med at styrke din mentale robusthed bl.a. med let anvendelige metoder til at skabe ro på i en presset situation.

Indhold
På kurset lærer du, hvad mental robusthed egentlig handler om og hvilke faktorer, som påvirker vores robusthed.

Vi arbejder med konkrete refleksionsøvelser i analyse af, hvordan vi tænker om de problemer og udfordringer, vi møder på vores vej.

Vi ser på betydning af at holde et positivt fokus for trivsel i vores arbejdsliv, og vi gennemgår konkrete redskaber til at håndtere stress og berolige nervesystemet i dagligdagen.

Der vil være en gennemgang af de typiske årsager til stress, og hvordan stressoverbe-lastning udvikler sig med henblik på at spotte og modvirke stress hos os selv og andre.

Der bliver i videst muligt omfang taget udgangs-punkt i deltagernes konkrete udfordringer fra hverdagssituationen i praksis. 

Kurset veksler mellem indlæg fra underviser, egen refleksion og gruppearbejde med konkrete cases.

Tid og sted
Torsdag den 31. januar 2019 kl. 9.30 – 16.00
Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle

Underviser
Trivselskonsulent Birthe K. Olsen, Vejle

Målgruppe
Dyrlæger og veterinærsygeplejersker ansat i dyrlægepraksis.

Kursets gennemføres ved minimum 14 deltagere. Det maksimale deltagerantal er 18 deltagere.

Pris
2.850 kr. + moms. Prisen omfatter undervisning og kursusforplejning.

Tilmelding
Tilmelding kan ske her.

Tilmeldingsfrist
Torsdag den 10. januar 2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter