Om DDD Kursus

Dyrlægeforeningen har etableret sin kursusvirksomhed med det formål at medvirke til at sikre, at danske dyrlæger til stadighed besidder faglige og personlige kompetencer, der harmonerer med klienternes og samfundets krav og forventninger. DDD skal ved at udvikle og udbyde efteruddannelse for dyrlæger sikre en udvikling, der gavner medlemmerne mest muligt.

Det er bl.a. DDD Kursus' vision at være blandt de førende aktører inden for efter- og videreuddannelse af dyrlæger i Danmark. 

DDD Kursus udbyder kurser og andre læringsaktiviteter indenfor det veterinære fagområde. Aktiviteterne skal sikre, at medlemmerne har mulighed for at blive udfordret og inspireret og få tilført nye kompetencer, så de fortsat udgør en attraktiv arbejdskraft på arbejdsmarkedet.

DDD Kursus arbejder desuden med at afdække behovet for efteruddannelsestilbud for medlemmer inden for de forskellige faglige områder.

Kursusvirksomhedens overordnede målsætning er: 

  • At arbejde innovativt, proaktivt og professionelt med læringsaktiviteter inden for tre hovedområder: 
    1. Fagdyrlægeuddannelserne og andre længerevarende efteruddannelsesforløb 
    2. Korte veterinærfaglige, praksisrelaterede kurser og kursusforløb. 
    3. Konferencer, årsmøder, seminarer, webinarer mv.
  • At samarbejde om udvikling og afholdelse af læringsaktiviteter med aktører, der har noget seriøst at byde på.
  • At sætte medlemmerne i centrum og forfølge ”de gode idéer”.

Medarbejdere i DDD Kursus
Gert Aagaard van Hauen (gaj@ddd.dk), har det overordnede ansvar for kursusvirksomheden.

Anita Christensen (ach@ddd.dk) har ansvaret for den praktiske administration af DDD Kursus’ arrangementer herunder udstillinger o.l.

 Kontakt i DDD

Gert.jpg

Gert Aagaard van Hauen

Telefon: 3871 0888
E-mail: kursus@ddd.dk 

 

Senest ændret 14-12-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter