Fagveterinærsygeplejerske i rehabilitering

Foto.hjemmeside.jpg 

Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Universitetshospitalet for Familiedyr/KU SUND udbyder i samarbejde en fagveterinærsygeplejerske-uddannelse i rehabilitering.

Rehabilitering er et behandlingstilbud til den store patientgruppe, der har smerter og/eller funktionsnedsættelse i bevægeapparatet. Formålet med behandlingsformen er at opnå smertelindring samt bedre og/eller hurtigere genoprettelse af normal funktion. Rehabilitering er et forretningsområde med stort potentiale for vækst indenfor smådyrspraksis, og uddannelsestilbuddet giver jeres klinik mulighed for at opruste på området.

En fagveterinærsygeplejerske i rehabilitering vil kunne spille en central rolle i rådgivning til ejere og tilrettelæggelse og gennemførelse af rehabiliteringsprogrammer.

Det forventes, at næste hold starter op den 13-15. juni 2019.

Hvis du ønsker at tilmelde dig kursusforløbet og modtage yderligere information om uddannelsen, kan du sende en mail til Anita Christensen (ach@ddd.dk) med oplysning om navn, praksis, e-mail og telefon.

Uddannelsens forløb

  • Uddannelsen forløber over ca. 15 måneder  og består af fem moduler á 2-3 dage (i alt 12 dage). 
  • Modul 1-4 er teoretisk undervisning samt praktiske øvelser. 
  • Modul 5 er eksamen samt en dag med kursisternes egne præsentationer af en case eller et relevant emne.
  • Herudover indgår to dages praktikophold på rehabiliteringsklinikken på Universitetshospitalet for Familiedyr. 

Der undervises på dansk. Undervisningsmaterialet er fortrinsvist på dansk, men derudover vil der være faglitteratur på engelsk.

Efter gennemført uddannelse, godkendelse af 3 'case reports' samt bestået eksamen, kan kursisterne opnå godkendelse som "Fagveterinærsygeplejerske i rehabilitering". Godkendelsen udstedes af Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Universitetshospitalet for Familiedyr.

Formål og indhold
Uddannelsen skal give fagveterinærsygeplejersken kompetencer til selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre rehabiliteringsprogrammer i samråd med dyrlægen. Til det formål skal kursisten erhverve kundskaber i bl.a. funktionel anatomi, ortopædi, neurologi, træningsfysiologi, sportsmedicin, bevægelsesanalyse, palpations- og manipulationsteknikker, smertevurdering og –behandling samt fysioterapeutiske modaliteter og udarbejdelse af genoptræningsprogrammer.

Optagelseskrav
Bestået veterinærsygeplejerskeeksamen (autorisation som veterinærsygeplejerske). Der skal indsendes ansøgning om optagelse på uddannelsen. Ansøgningsskema til optagelse på uddannelsen kan rekvireres ved at sende en mail til Anita Christensen (ach@ddd.dk) med oplysning om navn, praksis, e-mail og telefon.

Deltagerantal
Det maksimale deltagerantal er 20. Uddannelsen gennemføres ved minimum 16 deltagere. 

Pris
Prisen er 42.900 kr. + moms. Prisen omfatter omkostninger til undervisning, kursusadministration, kursusmateriale samt til frokost og pauseforplejning under kursussamlingerne samt omkostninger til afholdelse af eksamen. Deltagerne skal selv arrangere overnatning og aftenforplejning.

Tid
Modul 1: 13.-15. juni 2019
Modul 2: 24.-26. oktober 2019

De 3 sidste moduler kommer til at ligge i 2020. Datoerne er endnu ikke fastlagt, men vil blive annoceret, så snart vi har det på plads. 

Sted
Uddannelsen afvikles på Universitetshospitalet for Familiedyr, Dyrlægevej 16, Frederiksberg.

Yderligere information om uddannelsen kan fås hos Anne Vitger (dyrlæge, cert. fysioterapeut for smådyr, cert. veterinær kiropraktik), e-mail: anvi@sund.ku.dk

Hvis du ønsker at tilmelde dig og modtage yderligere information om uddannelsen, kan du sende en mail til Anita Christensen (ach@ddd.dk) med oplysning om navn, praksis, e-mail og telefon. 

 

Senest ændret08-01-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter