Fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling

Den Danske Dyrlægeforening, Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Learn 4 Vet udbyder i samarbejde fagveterinærsygeplejerskeuddannelsen i tandbehandling.

Der er startet et nyt hold op den 1. februar 2018.

Uddannelsen er bygget op i fem moduler med afsluttende eksamen.

Formålet er at give deltagerne teoretisk og praktisk basisviden om anatomi, sygdomsudvikling, forebyggelse og behandling af sygdomme i mundhulen hos dyr.

Praktisk del
Deltagerne forventes at opbygge en praktisk kunnen i tandrensning, polering, periodontal behandling, instrumentkendskab herunder brug og vedligehold samt profylakse og klientvejledning.

Desuden lærer deltagerne at optage og vurdere tandrøntgenbilleder.

Teoretisk del
Deltagerne vil få en bred forståelse for sygdomsudvikling i mundhulen og blive i stand til at erkende lidelser, så den korrekte behandling iværksættes i tide. Den teoretiske del omfatter embryologi, anatomi, patologi, periodontologi og traumebehandling.

Eksamen
Mundtlig eksamen med eksaminator og censor, bedømmes bestået/ikke bestået. Deltagerne har 30 min. forberedelse samt 30 min fordelt mellem svar på trukket spørgsmål og
forsvar af hovedopgave.

Efter gennemført uddannelse og eksamen, kan kursisterne opnå godkendelse som "Fagveterinærsygeplejerske i tandbehandling". Godkendelsen udstedes af Veterinærsygeplejerskernes Fagforening og Den Danske Dyrlægeforening.

Undervisningsdatoer
Modul 1 - 2. og 3. februar 2018
Modul 2 - 13., 14 og 15. april 2018
Modul 3 - 15. og 16. juni 2018
Modul 4 – 15. og 16. september 2018
Modul 5 – 9. og 10. november 2018

Eksamen - 4. og 5. januar 2019

Alle moduler samt eksamen afholdes på:
AniCura TandDyreklinikken
Måløv Værkstedsby 99, 2760 Måløv

Krav til klinik og deltager:
Det forudsættes, at klinikkerne har, eller planlægger at anskaffe, et minimum af udstyr til tandbehandling: Boremaskine/polerer, ultralydsrenser, tandrøntgen samt instrumenter til tandrensning, ekstraktioner og periodontalbehandling.

Der må påregnes en del hjemmearbejde i forbindelse med opgaverne imellem de enkelte moduler.

Klinikkernes udstyr og journaler skal anvendes i forbindelse med flere af opgaverne.

Praktiske oplysninger
Prisen er 42.900 kr. + moms og inkluderer undervisning, alle undervisningsmaterialer, lærebog og eget
depurationssæt samt frokost- og pauseforplejning i forbindelse med alle moduler.

Tilmeldingen er bindende. Der opkræves et depositum på 5.000 kr ved tilmelding. Beløbet refunderes ikke ved framelding.

Restbeløbet betales i to rater. Første rate betales fire uger inden kursusstart. Anden rate betales inden modul fire. Uddannelsen gennemføres med minimum 14 og maksimum 24 deltagere.

Tilmelding
Tilmelding til uddannelsen sker ved at sende en e-mail til Veterinærsygeplejerskernes Fagforening: vf@forbundet.dk

Tilmeldingen vedhæftes dokumentation for bestået veterinærsygeplejerskeeksamen eller autorisation.

Har du spørgsmål om kursets indhold, kan du kontakte
Jens Ruhnau på tlf.: 22 91 48 41 eller e-mail: kontakt@learn4vet.dk

 

Senest ændret 07-02-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter