Links til efteruddannelse for dyrlæger

Her under er samlet en række links til relevante udbydere af efter- og videreuddannelse for dyrlæger. DDD garanterer ikke for kvalitet og indhold i kurserne, men hører gerne om dine erfaringer.

Aalborg Universitet
Udbyder masteruddannelser, diplomuddannelser, ”heltid på deltid”, kurser under tompladsordningen samt fagspecifikke kurser inden for fx bioteknologi, IT, læreprocesser, HD, humaniora og jura.

Aarhus Universitet
Udbyder enkeltfag, sidefag, bachelor-, master- og diplomuddannelser tilrettelagt som fjern-, aften- eller weekendundervisning inden for f.eks. forvaltningsret, EU-ret, sprog, retorik, bioetik, IT og ledelse.

ATRIUM
Kursusorganisation, der udbyder kurser inden for life science.


Better Training for Safer Food – BTSF-kurser
BTSF-kurserne er et initiativ fra EU Kommissionen, og sigter på at organisere en fælles EU uddannelsesstrategi inden for fødevarelovgivning, foderstoflovgivning, dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelser, samt plantesundheds-bestemmelser. Kurserne er forbeholdt embedsmænd involveret i fødevare-og fodersikkerhedsinspektion i udvalgte lande, men der stilles fripladser til rådighed for andre, hvis Kommissionen anser det for hensigtsmæssigt. Disse deltagere skal selv dække omkostningerne ved deres deltagelse (transport, hotel, forplejning osv.).

Center for offentlig kompetenceudvikling (COK)Landsdækkende center for offentlig kompetenceudvikling og efteruddannelse indenfor hele det offentlige område. 

Copenhagen Business School
HD, masters og individuelle kurser plus internationale kurser inden for fortrinsvist økonomi og ledelse.

Kurser fra CUBIS bibliotekerne
Tilbyder kurser og workshops i brug af biblioteket, i litteratursøgning samt i referencehåndtering.

DM Efteruddannelse
Udbyder kurser målrettet til de udfordringer, du møder som højtuddannet i dit arbejdsliv specielt med fokus på ledelse, projektledelse, personlig udvikling, kommunikation og sprog. Kurserne er åbne for alle, og medlemmer af DDD kan deltage til medlemspris. Du skal blot angive i tilmeldingen, at du er medlem af DDD.

DDD Kursus
DDD Kursus udbyder kurser indenfor det veterinære fagområde.

DHI
Udbyder kurser inden for fødevarer og lovgivning, toksikologi og life science, industri og miljø samt  kemikalier og lovgivning.

DJØF Efteruddannelse
Udbyder kurser inden for ledelse, jura, kommunikation, forhandling, økonomi, coaching samt personlig og organisatorisk udvikling.

DTU – Danmarks Tekniske Universitet
Udbyder åbne kurser, masteruddannelser og korte kurser.

Eickemeyer - Kurser
Eickemeyer udbyder en bred vifte af kurser inden for det kliniske område. Undervisningen veksler mellem teori og praksis, så der er masser af mulighed for interaktion.

eVejledning og Voksenuddannelse.dk
Har du brug for vejledning om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder?
Så besøg www.voksenuddannelse.dk. Her finder du en guide, som kan hjælpe dig i gang med valg af uddannelse eller efteruddannelse. Du kan også kontakte eVejledning dag, aften og weekend. I eVejledning sidder 30 professionelle vejledere klar til at guide dig videre på din uddannelsesvej. eVejledning er et landsdækkende vejledningstilbud for unge, voksne og virksomheder, og er forankret i Styrelsen for It og Læring i Undervisningsministeriet.

Evidensia Academy
Evidensia Academy tilbyder efteruddannelse til alle faggrupper inden for veterinærmedicinen. Langt de fleste af uddannelsesprogrammerne er åbne for alle. Der tilbydes både korte kurser på 2-3 dage og længere efteruddannelsesprogrammer, der ender med en eksamen. Alle kurser og efteruddannelsesprogrammer er praktisk orienteret i forhold til deltagernes arbejde på klinikkerne.

Finduddannelse.dk
Finduddannelse.dk er en gratis søgeportal, der har samlet en stor del af det danske marked for efter- og videreuddannelse.

FORCE Technology
Udbyder blandt andet kurser inden for audit, fødevaresikkerhed og kvalitetsledelse.

KU
Udbyder efter- og videreuddannelser både som masteuddannelser og som korte kurser indenfor en bred vifte af fagområder. Se også nedenfor.

KU – Afdeling for eksperimentel Medicin
Udbyder kurser inden for toksikologi og forsøgsdyrsområdet.

KU SCIENCE
Udbyder en række masteruddannelser, enkeltfag og ph.d kurser, f.eks. master i fødevarekvalitet og –sikkerhed.

KU SUND
Udbyder en række masteruddannelser, f.eks. Master of Veterinary Public Health og Master of Laboratory Animal Science.

Nordiske kurser
Der er etableret et samarbejde mellem de nordiske veterinærforeninger om gensidig annoncering af relevante kurser.

Svenske kurser
Norske kurser
Finske kurser

Pharmakon
Efteruddannelse af farmaceuter og andre akademikere inden for lægemiddelområdet.

Professionshøjskolen Metropol
Udbyder diplom- og masteruddannelser og korte kurser blandt andet inden for offentlig forvaltning og administration.

RUC – Roskilde Universitetscenter
Udbyder master- og diplomuddannelse og fagspecifikke kurser.

SEGES Akademi
SEGES Akademi er Dansk Landbrugsrådgivnings fælles uddannelsescenter med fysisk adresse på Videncentret for Landbrug i Skejby. Udbyder kurser, temadage, konferencer og netværk inden for fx ledelse, økonomi, personlig udvikling, rådgivning, kvægproduktion og svineproduktion.

Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK)
Kurser og rådgivning til ansatte i staten inden for strategisk kompetenceudvikling, læringsmiljøer, medarbejderudviklingssamtaler, brug af uddannelsesmuligheder, udvikling og forandring på arbejdspladsen.

Syddansk Universitet
Udbyder enkeltfagsuddannelser, diplom- og masteruddannelser og uddannelser på deltid. F.eks. inden for Ledelse og organisation, Kommunikation og medier og Økonomi, HD og jura.

TACK International i Danmark
Udbyder kurser inden for salg, ledelse og personlig udvikling. Som medlem af DDD/JA/DSL får du 20 % rabat på alle åbne kurser.

Teknologisk Institut
Udbyder kurser, konferencer og e-læring blandt andet inden for kvalitet, fødevarer, miljø, dyrevelfærd, kalibrering og måleteknik, ledelse, projektledelse, personlig udvikling, kommunikation, salg, marketing.

UddannelsesGuiden fra Undervisningsministeriet
Søgeportal for efter- og videreuddannelse på alle niveauer.

VetPD
VetPD tilbyder praktisk orienterede kurser, der kombinerer forelæsninger med praktisk undervisning i mindre grupper. Kurserne dækker alle aspekter af veterinærmedicin med fokus på heste, fugle og eksotiske dyr, familedyr og produktionsdyr.

VeterinærBranchens KompetenceCenter (E-Vet)Udbyder af efter- og videreuddannelse for dyrlæger og veterinærsygeplejersker. Kurser med høj faglighed krydret med cases og masser af praktiske øvelser.

 Kontakt i DDD

Gert.jpg 

Gert Aagaard van Hauen

Telefon: 3871 0888
E-mail: kursus@ddd.dk

 

Senest ændret 08-03-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter