Praktiske oplysninger

Tilmelding
Al tilmelding sker til DDD Kursus, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg, e-mail (kursus@ddd.dk) eller pr. telefon 3871 0888. Tilmelding sker lettest online via DDD arrangementkalender. Husk, at du skal være logget på, for at tilmelde dig online.

I arrangementskalenderen foretager vi en løbende opdatering af tilbuddene, så du fx direkte kan se, om det enkelte kursus er overtegnet, og om der er sket ændringer i kurset. Det vil naturligvis også blive oplyst, hvis kurset må aflyses eller flyttes.

Ved tilmelding får du skriftlig bekræftelse. Selv om et kursus er overtegnet, kan du tilmelde dig. Du vil blive optaget på en venteliste og i bekræftelsen få oplyst, hvor du står på ventelisten.

Kursuspris
Kursusprisen er anført ved hvert kursus, og det er samtidig angivet, hvad prisen dækker, fx om overnatning er inkluderet i prisen. For kurser/arrangementer, hvor personer, der ikke er medlem af DDD kan deltage, kan "ikke medlemsprisen" være højere end den angivne medlemspris.

Reduceret pris
Pensionister, værnepligtige, arbejdsledige og studerende kan - hvis der er plads på kurset efter tilmeldingsfristens udløb - deltage for stærk reduceret betaling. Denne betaling udregnes specielt for det enkelte kursus, så der kan ikke angives en fast reduktionsprocent. Ring til DDD Kursus og spørg.

Framelding
Er du forhindret i at deltage i et kursus, vil vi gerne have det at vide så hurtigt som muligt. Du kan framelde dig indtil 4 uger før kurset uden at skulle betale for det. Sker frameldingen i perioden fra 4 uger til 5 arbejdsdage før kursusstart opkræver vi et registreringsgebyr på kr. 500,00. Ved framelding senere end 5 arbejdsdage før kursusstart opkræves fuld betaling. Du er velkommen til at finde en anden, der kan overtage din plads på kurset. 

Indtil 4 uger før kurset - ingen betaling
Indtil 5 arbejdsdage før kurset - 500,00 kr.
Senere fuld betaling

Andre deltagere
DDD Kursus´ egne kurser og arrangementer er kun åbne for medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening. Andre end dyrlæger, vil i nogle tilfælde have mulighed for at deltage. Kurser og arrangementer, der udbydes i samarbejde med andre aktører er i princippet åbne for alle. Prisen for deltagere, der ikke er medlem af DDD vil i nogle tilfælde kunne være højere end den angivne medlemspris.

Overtegning/aflysning
Hvis der er for få tilmeldinger til et arrangement forbeholder DDD Kursus sig ret til at udskyde eller aflyse arrangementet. Der vil blive givet skriftlig besked om dette. Ved overtegning overføres tilmeldingen automatisk til en venteliste. Hvis der bliver plads på kurset/arrangementet, vil den enkelte modtage besked om dette.

Ændringer
DDD Kursus forbeholder sig ret til at foretage ændringer i arrangementsprogrammet af såvel tid, sted som indhold.

Kontakt
Al henvendelse vedrørende kurser og arrangementer sker til DDD Kursus, Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg. Telefon 3871 0888. Kursussekretær Anita Christensen (E-mail: ach@ddd.dk, Tel.: 3913 1035) vil hjælpe med alle praktiske spørgsmål, mens Gert Aagaard van Hauen (E-mail: gaj@ddd.dk, Mobil: 20210848) tager sig af spørgsmål i forbindelse med planlægningen af arrangementerne.

Vi er altid åbne for konstruktiv kritik og nye idéer til kurser eller andre læringsaktiviteter. Derfor - har du kritik, en idé eller synes du, der mangler relevant tilbud for dig, skal du ikke tøve med at kontakte os.

 Kontakt i DDD

Anita.jpg 

Anita Christensen

Gert.jpg 

Gert Aagaard van Hauen

Telefon: 3871 0888
E-mail: kursus@ddd.dk

 

Senest ændret 28-06-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter