DDD Kursus' honorartakster

Honorartakster gældende fra 1. januar 2019
Kursusledelse pr. dag: Kr. 3.350,00
Forelæsning pr. time (45-60 min.): Kr. 2.780,00
Diskussion pr. time (påbegyndt time): Kr. 825,00
Ledelse af øvelser pr. time: Kr. 1.475,00
Ledelse af gruppearbejde pr. time: Kr. 835,00
Særligt aftalt forberedelsesarbejde pr. time: Kr. 480,00
Praktisk medhjælp pr. time: Kr. 225,00

Transport
Kørsel i egen bil pr. km.: Kr. 3,56 (2019 takst)

Transport i øvrigt og ophold refunderes efter regning.

Forberedelse
Forberedelsesarbejde indgår i honoraret. Som udgangspunkt regnes med ca. 2½ times forberedelse pr. forelæsningstime. Mere omfattende forberedelse aftales på forhånd og honoreres særskilt – typisk med taksten for særligt forberedelsesarbejde.

Undervisningsmateriale
Skriftligt materiale i begrænset omfang indgår i honorarerne. Det vil fx sige udarbejdelse af et kort resumé, tilrettelæggelse af eksisterende skriftligt materiale og lignende. Mere omfattende udarbejdelse af skriftlige materialer aftales på forhånd og honoreres særskilt - typisk med taksten for særligt forberedelsesarbejde.

AV-Materiale
AV-materiale i begrænset omfang indgår i honoraret. Det vil fx sige udarbejdelse af power point præsentationer. Mere omfattende udarbejdelse af AV-materiale aftales på forhånd og honoreres særskilt - typisk med taksten for særligt forberedelsesarbejde.

Skatteforhold
Honorar og afregning for kørsel i egen bil vil blive opgivet til skattemyndighederne som B-indkomst. Honorar- og transportafregning bliver foretaget én gang pr. måned ved udgangen af måneden. Afregningsblanketten skal være DDD Kursus i hænde senest den 15. i måneden for at blive afregnet i samme måned.

 Kontakt i DDD

Gert.jpg 

Gert Aagaard van Hauen

Telefon: 3871 0888
E-mail: kursus@ddd.dk

 

Senest ændret 09-01-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter