Særligt for DA-medlemmer

Som medlem af Dyrlægevirksomhedernes  Arbejdsgiverforening (DA) har du nogle særlige tilbud udover DDD-medlemstilbud.

Rådgivning om personaleforhold
Rådgivning af arbejdsgiver i forbindelse med fx ansættelse og afskedigelse er en af DA’s kerneydelser. Ofte stillede spørgsmål handler om barsel og ferie, men DDD-sekretariatet er behjælpelig med at løse alle spørgsmål af arbejdsretslig karakter.

Læs meget mere her (kræver login)

Overenskomster
DA forhandler med Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) den gældende overenskomst for dyrlæger ansat i klinisk praksis – den aftale som følges landet over.

Dyrlæger ansat i klinisk praksis her (kræver login)

DA har også overenskomst med Veterinærsygeplejerskernes Forening - klik her (kræver login)

Forsikringer
Den Danske Dyrlægeforening og DA har i samarbejde med forsikringsmæglerfirmaet Willis sørget for, at medlemmerne kan tilbydes erhvervsforsikringer og private forsikringer. Arbejdsskadesforsikringen for ansatte samt Erhvervs- og Produktansvarsforsikringen skal tegnes i DA’s obligatoriske forsikringsordning.

  • Erhvervsforsikringer er primært lavet for DA's medlemmer. Men ansatte dyrlæger med mindre selvstændig virksomhed kan også tilmelde sig for eksempel den kollektive ansvarsforsikring.

  • Private forsikringer kan tegnes af medlemmer af DDD - både DA'ere, ansatte og studerende.

De fleste aftaler om forsikringer er indgået med TRYG Forsikring A/S, da dette selskab har givet de bedste og billigste tilbud på de kollektive og dermed obligatoriske erhvervsforsikringer, det vil sige ansvarsforsikring og arbejdsskadesforsikring af ansatte.

Aftaler om pensionsforsikring er indgået med Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD).

Læs mere om forsikringer (kræver login)
 
Arbejdsmiljø
I dyrlægepraksis bliver der fortsat mere fokus på arbejdsmiljø. Derfor følger DA også området tæt.

Læs mere arbejdsmiljø (kræver login)

Etablering af virksomhed – køb og salg
DA har udarbejdet en række standarddokumenter til brug ved for eksempel selskabsdannelse samt køb og salg af praksis. I Goodwilludvalget hjælper DA med at fastsætte en realistisk goodwillpris for praksis. Den daglige drift af virksomheden har også DA’s fokus.

Læs mere om etablering af virksomhed (kræver login)

Se også management og ledelse (kræver login)

Puljesalg
DA tilbyder sine medlemmer en række varer, der erfaringsmæssigt er svære at skaffe – eksempelvis formularer og blanketter.

Puljesalg (kræver login)

 

 Kontakt i DDD

Anette VP.jpg 

Anette Villum Pedersen

Telefon: 3871 0888
ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 16-08-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter