Fælles overenskomster og aftaler


5098.jpgDen Danske Dyrlægeforening er en del af det formaliserede aftalesystem, og kan dermed være med til at sikre medlemmernes løn- og ansættelsesforhold.

For hele det offentlige område er der indgået aftaler om medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår. Ligeledes er der indgået aftale om løn- og ansættelsesvilkår for dyrlæger ansat i klinisk praksis. Også på det private område uden for praksis forsøger DDD at påvirke forhandlingerne og processen til bedst mulig gavn for DDDs medlemmer.

Overenskomstforhandlinger er et stort kompliceret spil med mange forskellige aktører.

Sammen med de øvrige AC organisationer i Akademikerne deltager DDD som part i forhandlingerne om de offentlige overenskomster. Den viden DDD får, når sekretariatet taler med medlemmerne, når de politisk valgte udtaler sig eller når der holdes møder herom, bruges til at påvirke de krav, som Akademikerne stiller ved overenskomstforhandlingerne. DDD forsøger ligeledes undervejs i forhandlingerne at påvirke aftaleresultatet i den retning, som er bedst for DDDs medlemmer. Det er en meget langsommelig proces, hvor det umiddelbare resultat kan være svært at få øje på.

En pensionsprocent på 17,1, løn under barsel, den 6. ferieuge, barns to første sygedage, midler til kompetenceudvikling, løn under sygdom mv., er rettigheder, der er opnået gennem mange års forhandlinger og påvirkninger af vores arbejdsgiver modparter. Og DDD kæmper videre.

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte DDDs sekretariat på tlf. 38 71 08 88, hvis du har yderligere spørgsmål.

Tillidsmandsinstitutionen
DDDs tillidsrepræsentanter er medlemmernes lokale repræsentant. Tillidsrepræsentanterne har den direkte adgang til de lokale arbejdsgivere og er orienterede om, hvad der sker på den enkeltes arbejdsplads.

Tillidsrepræsentanterne får support og sparring i DDDs sekretariat og er på den måde fuldt ud i stand til at varetage medlemmernes interesser på arbejdspladsen.

Udover de oplysninger, som findes på hjemmesiden, får tillidsrepræsentanterne råd, vejledning og sparring til at løse lokale sager. Tillidsrepræsentanterne gennemgår en uddannelse for tillidsrepræsentanter med mulighed for opfølgende kurser. Derudover holder DDD sammen med JA et årligt TR-træf for tillidsrepræsentanter, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer med andre tillidsrepræsentanter og drøfte de nyeste tiltag og udfordringer for tillidsrepræsentanten.

Omkring fire gange om året udsendes et nyhedsbrev til tillidsrepræsentanterne. Disse suppleres med nyheder i særlige situationer - fx holdes tillidsrepræsentanterne kontinuerligt opdateret i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Tillidsrepræsentanterne løser de fleste opgaver selv, bortset fra afskedigelsessager. Hvis tillidsrepræsentanten beder om det, deltager en konsulent fra DDD i de lokale forhandlinger og/eller medlemsmøder - eller i møder mellem enkelte medlemmer og den lokale tillidsrepræsentant.

 Kontakt i DDD

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen

Telefon: 3871 0888
ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 01-02-2016

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter