Faglig interessevaretagelse

DDD-logo-skæv.jpgEt vigtigt mål med det politiske arbejde i Den Danske Dyrlægeforening er at styrke foreningens position som en synlig interesseorganisation, der arbejder strategisk og fokuseret på at fremme dyrs og menneskers sundhed og velfærd, samt at medvirke aktivt til gode arbejdsvilkår for medlemmerne.

DDDs hovedbestyrelse følger nøje udviklingen inden for dyrlægernes mange arbejdsområder og arbejder på en række fronter for at sikre indflydelse på lovgivningen og de offentlige reguleringer, der har indflydelse på danske dyrlægers arbejdsliv.

Faggrupperne under DDD danner det faglige grundlag for DDDs holdningsdannelse og politikudformning inden for de specifikke fagområder. Ligeledes er faggrupperne med i den
løbende udvikling af foreningens politikker.

DDD markerer sig jævnligt på vitale politiske områder, og de underlæggende principper for DDDs kommunikation er, at den skal være saglig og troværdig, samt at fagpolitikken skal bygge på dokumenteret veterinærfaglig viden.

Den faglige indflydelse også gennem deltagelse i diverse udvalg, råd og nævn, ved markering af fagpolitiske synspunkter og holdninger bl.a. i høringssvar og debatindlæglederen i Dansk Veterinærtidsskrift mv. 

 

 Kontakt i DDD


Børge.jpg
Børge Jørgensen

Susanne-K.jpg
Susanne Kragholm

Telefon: 3871 0888
ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 29-04-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter