Legater og støtte

Danske Dyrlægers Forsikringsforening har til formål at yde støtte enten i et socialt øjemed - eller til almennyttige dyrlægefaglige formål som forskning, der er til gavn for hele den danske dyrlægestand.

Læs mere her


Legater
Den Danske Dyrlægeforening administrerer en række legater, som kan søges henover året - se oversigten herunder.

For alle legaterne gælder det, at ansøgning sendes til:

Den Danske Dyrlægeforening
c/o legatets navn
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Laila Mortensen i sekretariatet.
 
Hygiejneskribentprisfonden
Hygiejneskribentprisfonden har til formål at vise anderkendelse for en skriftlig indsats og at fremme interessen for hygiejneområdet og formidling til offentligheden.

Hygiejneskribentprisen kan ydes til dyrlæger for artikler omhandlende hygiejne inden for fødevare- og miljøområdet.

Der uddeles legater 1 gang årligt.

Ansøgningsfrist er 1. august.

PDAs Fond
Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforenings Fond (PDAs Fond) har til formål at yde tilskud til efteruddannelsesvirksomhed og almennyttige og velgørende formål.

Tilskud kan ydes til medlemmer af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening, Faggruppe Kvæg, Faggruppe Svin, Faggruppe Familiedyr, Faggruppe Heste, regionalforeninger og andre specialforeninger i DA-regi samt i specielle tilfælde også enkelte medlemmer af disse organisationer.

PDAs Fond - hjemmeside 2017.pdf

Der uddeles legater 1 gang årligt.

Ansøgningsfrist er 1. april.

Sam og Mia Jarris Legat
Sam og Mia Jarris Legat har til formål at påskønne arbejde for og med beskyttelse af dyr eller udbrede kendskab til dyreværnssagen.

Foreninger, institutioner, selskaber, stiftelser mv., som er godkendt i henhold til Ligningslovens §8a, kan ansøge om tilskud.

Der uddeles legater 1 gang årligt.

Ansøgningsfrist er 1. januar.

Karla og stadsdyrlæge Svend O. Kochs Legat
Karla og stadsdyrlæge Svend O. Kochs Legat har til formål at yde hjælp til dygtiggørelse af veterinærer beskæftiget med veterinært arbejde. Ved "veterinærer" menes der veterinærer beskæftigede ved levnedsmiddelkontrollen og praktiserende veterinærer.

Legatet uddeles både til danske, norske, svenske og finske veterinærer.

For de danske legatmodtageres vedkommende, skal legatet anvendes til studieophold i et af de øvrige nordiske lande.
Legatmodtager skal efter endt studieophold udarbejde en rapport om studieopholdet til legatbestyrelsen.

Der uddeles legater 1 gang årligt.

Ansøgningsfrist er 1. august.

 Kontakt i DDD

Laila.jpg

Laila Mortensen

Telefon: 3871 0888
ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 19-02-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter