Danske Dyrlægers Forsikringsforening

​Danske Dyrlægers Forsikringsforening under SEB Pension har eksisteret siden 1986 og virket til stor gavn for mange dyrlæger og deres familier.

Foreningen har til formål at yde støtte enten i et socialt øjemed - eller til almennyttige dyrlægefaglige formål som forskning, der er til gavn for hele den danske dyrlægestand.

I henhold til forsikringsforeningens vedtægter kan det fastsatte beløb til uddeling anvendes til faste eller midlertidige understøttelser til trængende enker, enkemænd eller børn efter dyrlæger, der ved deres død var eller har været medlem af foreningen. Ligestillet med denne personkreds er enker/enkemænd i papirløse samlivsforhold samt børn fra sådanne forhold.

Foreningens midler kan efter bestyrelsens skøn ligeledes anvendes til forskning og udgivelse af dyrlægevidenskabelige værker samt til efteruddannelse og/eller tilskud hertil til foreningens medlemmer.

Der skal benyttes et ansøgningsskema for at komme i betragtning til støtte. Ansøgningsskemaet kan rekvireres hos Conny Hallier Jensen i Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat på telefon 38 71 08 88 og på mail chj@ddd.dk - eller det kan hentes på hjemmesiden for Danske Dyrlægers Forsikringsforening www.ddff.dk

Enhver dyrlæge, der er medlem af Den Danske Dyrlægeforening og har tegnet specifikke forsikringer i SEB Pension, er medlem af Forsikringsforeningen.

Foreningen er kontingentfri.

Læs mere om Danske Dyrlægers Forsikringsforening her.

 Kontakt i DDD

Conny.jpg
Conny Hallier Jensen​

Telefon: 3871 0888
ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 01-02-2016

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter