Løn, ansættelse og afskedigelse

I DDD kan du få svar på de spørgsmål, der naturligt opstår, når du står i et jobskifte - fx hvad er lønnen, hvor meget kan jeg forlange og hvem forhandler?

Du kan også have brug for at vide noget om fx arbejdstidsregler, ferie eller barsel det nye sted.

Det er alt sammen spørgsmål, som du kan få svar på ved at henvende dig til DDD, enten i sekretariatet eller hos den lokale tillidsrepræsentant.

Hvis du skal ansættes i staten eller kommune/region, bliver du ansat med en basisløn, der er fastsat i overenskomsten. Herudover forhandler din tillidsrepræsentant tillæg til basislønnen, og hvis der ikke er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, forhandler DDD for dig.

Forhandlingerne foregår i tæt dialog med dig, og vi indgår aldrig aftaler med en arbejdsgiver, uden du accepterer aftalen.

For dyrlæger ansat i klinisk praksis, er der indgået aftale mellem Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (tidligere PDA). Du finder den gældende aftale under målgruppesiderne Ansatte dyrlæger og Arbejdsgivere.

På det private arbejdsmarked har DDD ikke aftaleretten. Det betyder, at du selv skal forhandle din ansættelseskontrakt, men DDD hjælper dig gerne. Du kan fx finde et udkast til en standardkontrakt her på DDDs hjemmeside. Den indeholder de væsentligste emner, som du skal huske i din kontrakt. Fx pension, den 6. ferieuge og løn under barsel.

Du er desuden velkommen til at sende din kontrakt til DDD, så vi kan kontrollere, om den lever op til gældende lovgivning. Ligeledes kan vi i fællesskab drøfte, hvorledes netop de forhold, som er vigtige for dig, kan komme med i kontrakten - fx konkurrenceklausuler, barns 1. og 2. sygedag, kompetenceudvikling.

På siderne omkring arbejdsmarkedsstof har vi forsøgt at samle alle de oplysninger du kan få brug for. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte DDDs sekretariat på tlf.nr. 38 71 08 88.

 

 

 Kontakt i DDD

Lone R.jpg 

Lone Rente Hansen

Tel.: 3871 0888
ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 21-12-2016

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter