Arbejdsforhold i øvrigt

 

5303.jpg 

I DDD får du hjælp til sager, der relaterer sig til din ansættelse. Udover løn, ansættelse og afskedigelse kan der i forbindelse med jobbet opstå en række andre spørgsmål eller problemer, som DDD kan være hjælpe dig med at løse. Din tillidsrepræsentant vil kunne hjælpe dig med rigtigt meget og har også det lokale kendskab til forholdene på netop din arbejdsplads.

Herudover kan du finde de fleste svar her på DDDs hjemmeside, men du er også velkommen til at ringe til os. De fleste spørgsmål drejer sig om barsel, ferie, feriefridage og lønniveauer. Det kan både være simple spørgsmål om, hvordan regler er, men også sager om manglende betaling, uenighed om placering af ferien mv.

I hvert tilfælde er DDD behjælpelig med at løse sagen. DDD tager kontakt til arbejdsgiveren og søger at få sagen løst via dialog. Hvis det ikke lykkes, vurderes sagen nøjere, og hvis vi mener, at have retten på vores viden, fører DDD sagen videre – enten via det fagretslige system eller via domstolene.

Nogle sager føres som fagretslige sager, hvor det handler om at fortolke overenskomstens aftaler. Andre sager knytter sig mere til lovgivningen og tager udgangspunkt i en konkret situation, som et medlem er kommet i. Oftest vil sager dog være løst gennem dialog og forhandling, inden de når så vidt.

Du finder flere oplysninger om barsel, ferie, feriefridage og lønniveauer her

 

 

Senest ændret 21-12-2016

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter