Ansættelseophør

ScanStockPhoto_efterår (2).jpg
I DDD får du hjælp, hvis din arbejdsgiver ønsker at afskedige dig. Hvis du kommer i en sådan situation, er det en god ide at kontakte os.

DDD har ikke retten til at forhindre en afskedigelse, men vi kan sikre, at afskedigelsen sker efter reglerne. Er afskedigelsen rimeligt begrundet ud fra virksomhedens tarv? Er opsigelsesvarslet korrekt - eller har du måske krav på en fratrædelsesgodtgørelse?

Herudover kan vi sparre med dig omkring opsigelsen, og hvis du ønsker det, på dine vegne skrive høringsbreve i forbindelse med opsigelsen. Høringer knytter sig til ansættelse i det offentlige. Når du bliver opsagt, kan DDD hjælpe med at aftale nogle vilkår for fratrædelsen.

Enkle sager løses via telefon og e-mail, men i mange afskedigelsessager kommer DDDs konsulent ud på arbejdspladser og forhandler afskedigelsen og vilkårene herfor med arbejdsgiveren.

Hvis du selv ønsker at sige op, kan du også kontakte DDDs sekretariat på tlf.nr. 38 71 08 88 - ligeledes hvis du ønsker hjælp til en fratrædelsesaftale.

Her på hjemmesiden kan du finde svar på det meste, der relaterer sig til situationer, hvor du skal fratræde din stilling.
 
 
 

 

 

Senest ændret 01-02-2016

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter