Nyheder, viden og debat

IMG_2257.jpg

Dansk Veterinærtidsskrift

Den Danske Dyrlægeforening udgiver Dansk Veterinærtidsskrift (DVT). Bladet udkommer 14. gange om året og modtages af DDDs medlemmer.

Redaktionelt fokuserer Dansk Veterinærtidsskrift på alle emner, der har indflydelse på den enkelte dyrlæges økonomiske, faglige og fagpolitiske interesser. Der er bl.a. artikler med fokus på arbejdsliv, karriere, fagpolitik og ikke mindst ny faglig viden (inkl. peer-review) inden for dyrlægernes forskellige fagområder. Det vil sige familiedyr, produktionsdyr, fødevaresikkerhed, kødkontrol, forskning, undervisning, veterinær administration og life science.

Læs mere om DVT 

Artikler tilbage fra 2005 kan søges i artikelarkiv 

DDD Nyhedsbrev
Den Danske Dyrlægeforening udgiver et nyhedsbrev, DDD Nyhedsbrev, der udkommer hver torsdag (undtagen i sommerferien og mellem jul/nytår). Nyhedsbrevet sendes til alle DDDs medlemmer - cirka 4.000 abonnenter.

Nyhedsbrevet giver et overblik over aktuelle dyrlægerelevante emner, som presse og medier beskæftiger sig med, og seneste nyt fra Den Danske Dyrlægeforening.

Du finder et arkiv over udsendelserne af DDD Nyhedsbrev her

Netværksfora
Den Danske Dyrlægeforening har en række lukkede netværksfora. Som medlem af DDD er du automatisk tilmeldt netværksforum for "Alle DDD medlemmer", samt dét eller de netværksfora, hvor du er sektionsmedlem.

Du kan tilmelde dig øvrige netværksfora her  (kræver login).

Facebook
DDDs virksomhedsprofil www.facebook.com/dendanskedyrlaegeforening samler nyheder, meninger og debat.

Dyrlægeforeningen har desuden en række lukkede Facebook-grupper kun for DDD medlemmer.

Du finder en oversigt over de forskellige Facebook-grupper her

Bemærk – da det er lukkede Facebook-grupper kun for DDD medlemmer, vil det være nødvendigt, at du "godkendes" af sekretariatet, inden du får adgang til den eller de grupper, du ønsker at være med i. 

LinkedIn
DDDs virksomhedsprofil på LinkedIn er et samlingssted for dyrlæger og øvrige interesserede, der på en nem måde vil dele professionel viden igangsætte debatter eller engagere dig i dem, der allerede er sat i gang.

Medlemsinformation fra sektionerne
Faggruppe Familiedyr udsender ca. 6 gange årligt medlemsbladet "Journalen", Faggruppe Kvæg udsender "Kvægposten" 3-4 gange årligt og Faggruppe Heste udgiver nyhedsbrevet SvHs Nyhedsbrev, der udkommer tre gange om året.

 Kontakt i DDD

Pia R.jpg 

Pia Rindom

Susanne-K.jpg 

Susanne Kragholm

Telefon: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 05-03-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter