Nyheder, viden og debat

IMG_2257.jpg

Dansk Veterinærtidsskrift

Den Danske Dyrlægeforening udgiver Dansk Veterinærtidsskrift (DVT). Bladet udkommer 14. gange om året og er det eneste fagblad, der når ud til samtlige danske dyrlæger.

DVT dækker redaktionelt alle emner af interesse for praktiserende dyrlæger, offentligt ansatte dyrlæger, dyrlæger ansat i den private sektor, studerende og pensionister.

Dansk Veterinærtidsskrift indeholder faglige artikler (inkl. peer-review), nyheder, debat, interviews, fagpolitik, reportager og fokuserer på alle emner inden for dyrlægens arbejdsområder – herunder familiedyr, produktionsdyr, fødevaresikkerhed, kødkontrol, forskning, undervisning, veterinær administration og life science.

Dansk Veterinærtidsskrift bringer også artikler, der styrker medlemmernes position på arbejdsmarkedet – bl.a. med fokus på løn, ansættelse, job, karriere og kompetenceudvikling.

Læs mere om DVT 

Artikler tilbage fra 2005 kan søges i artikelarkiv 

DDD Nyhedsbrev
Den Danske Dyrlægeforening udgiver et nyhedsbrev, DDD Nyhedsbrev, der udkommer hver torsdag (undtagen i sommerferien og mellem jul/nytår). Nyhedsbrevet sendes til alle DDDs medlemmer - cirka 4.000 abonnenter.

Nyhedsbrevet giver et overblik over aktuelle dyrlægerelevante emner, som presse og medier beskæftiger sig med, og seneste nyt fra Den Danske Dyrlægeforening.

Du finder et arkiv over udsendelserne af DDD Nyhedsbrev her

Netværksfora
Den Danske Dyrlægeforening har en række lukkede netværksfora, hvor medlemmerne kan spørge hinanden til råds – fx hvis der er brug for hjælp til at løse en faglig udfordring. De forskellige fora benyttes også til den fagpolitiske diskussion.

Som medlem af DDD er du automatisk tilmeldt netværksforum for "Alle DDD medlemmer", samt dét eller de netværksfora, hvor du er sektionsmedlem.

Du kan tilmelde dig øvrige netværksfora her  (kræver login).

Facebook
DDDs virksomhedsprofil www.facebook.com/dendanskedyrlaegeforening samler nyheder, meninger og debat.

Dyrlægeforeningen har desuden en række lukkede Facebook-grupper kun for DDD medlemmer.

Du finder en oversigt over de forskellige Facebook-grupper her

Bemærk – da det er lukkede Facebook-grupper kun for DDD medlemmer, vil det være nødvendigt, at du "godkendes" af sekretariatet, inden du får adgang til den eller de grupper, du ønsker at være med i. 

LinkedIn
DDDs virksomhedsprofil på LinkedIn er et samlingssted for dyrlæger og øvrige interesserede, der på en nem måde vil dele professionel viden igangsætte debatter eller engagere dig i dem, der allerede er sat i gang.

Hvis du har en profil på LinkedIn, kan du, alt efter om du ADO’er eller DA’er, tilmelde dig de to LinkedIn-grupper (se herunder).

DDD har ligeledes en LinkedIn-gruppe for dyrlæger, der arbejder i Life Science. Her kan man poste faglige eller praktiske spørgsmål til andre dyrlæger, invitere på virksomhedsbesøg, faglige oplæg eller måske til sit ph.d.- forsvar. Her kan også rejses spørgsmål og ønsker til Dyrlægeforeningen.

ADOs LinkedIn-gruppe finder du via dette link: ADO – Ansatte Dyrlægers Organisation
DAs LinkedIn-gruppe finder du via dette link: DA – Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
LinkedIn-gruppe for dyrlæger i Life Science finder du via dette link: Danske dyrlæger i Life Science

Medlemsinformation fra sektionerne
Faggruppe Familiedyr udsender ca. 6 gange årligt medlemsbladet "Journalen", Faggruppe Kvæg udsender "Kvægposten" 3-4 gange årligt og Faggruppe Heste udgiver nyhedsbrevet SvHs Nyhedsbrev, der udkommer tre gange om året.

 Kontakt i DDD

Pia R.jpg 

Pia Rindom

Susanne-K.jpg 

Susanne Kragholm

Telefon: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 25-01-2018
Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook