Gå til sidens indhold

Invitation til indsendelse af poster ved DDD Årsmødet 2023

Del din viden og vær med i konkurrencen om bedste poster.

Poster (1)

Abstract submission for the poster session at the DDD’s annual meeting 2023

En af Den Danske Dyrlægeforenings vigtigste opgaver er at bidrage til at højne fagligheden hos vores medlemmer.

DDD Årsmødet er et centralt omdrejningspunkt for vidensdeling, og nu har du mulighed for at dele din viden med dine kolleger. Vi åbner nemlig op for postersabstracts i 2023.

Ved årsmødets postersession har du mulighed for på en kort og illustrativ måde at præsentere din forskning, spændende cases og gode ideer og få sparring af dine kolleger. Det er ikke kun videnskabelige redegørelser som specialer, ph.d.-projekter, fagdyrlæge- og masteruddannelser, der kan deles – det kan også være observationer, du har gjort dig i forbindelse med dit arbejde eller tendenser, som du har observeret.

Vi vil rigtig gerne modtage posterabstracts indenfor alle veterinære arbejdsområder (uanset faggruppe) fx hygiejne, One Health, klinisk praksis, arbejdsmiljø, biomedicin, fødevarer, dyrevelfærd, kødkontrol m.fl.

Som motivation og for at øge spændingen vil der være både en publikumspris og en pris uddelt af posterkomitéen for bedste poster.

Sådan gør du

For at komme i betragtning til en posterplads ved DDD Årsmødet skal du indsende et abstract, som beskriver den viden, du gerne vil dele.

Det et krav, at de enkelte posters opfylder nedenstående krav til formalia, og at den viden, som deles, er original og af en sådan kvalitet, at den højner deltagernes faglighed. For at sikre den videnskabelige kvalitet vil posters derfor blive vurderet af en posterkomite bestående af repræsentanter fra faggrupperne.

Abstracts til posters skal sendes til e-mail poster23@ddd.dk

Krav til formalia - abstract

 •  Skriftstørrelse: 12
 • Skrifttype: Times New Roman
 • Titel skrives med fed
 • Max 250 ord.

Et abstract skal indeholde:

 • Titel, introduktion/baggrund, formål, (materialer og metoder), resultater, diskussion og konklusion.
 • Sproget skal være præcist og klart.
 • Titel og abstract skal hænge sammen.
 • Sprog: Dansk eller engelsk
 • Max 5 referencer (disse er ikke inkluderet i de 250 ord). Referencer refereres til i teksten i kantede parenteser [ ]
 • Referencer skal angives således: [1] Bacai P, Burch D. Human papillomavirus infection. Arch Pathol Lab Med 2018;142:700-705.
 • Ingen figurer eller tabeller.

Alle forfattere og deres arbejdspladser/institutioner noteres som følgende:

 • Fulde efternavn
 • Fornavne/mellemnavne som forbogstaver adskilt af punktummer
 • Komma mellem forfattere
 • Hovedforfatter understreges
 • Hovedforfatter skal være den, der præsenterer posteren og være til stede ved årsmødet
 • Forfatternes institutioner/arbejdspladser noteres under forfatternes navne som små opløftede bogstaver (kliniknavn, by, land)
 • Under abstractet skrives hovedforfatterens navn, klinik/institution, institutionens adresse, land, e-mail
 • To linjers afstand mellem titel, forfattere, institution, abstract og corresponding authors-oplysninger.

Et abstract bliver accepteret til visning ved DDD Årsmødet, hvis det er godkendt af posterkomitéens medlemmer. Abstracts vil herefter være synlige i DDDs årsmøde-app.

Krav til formalia - posters

 • Størrelse: Trykkes i A0 (B 84,1 x H 118,9 cm)
 • Forfattere, institutioner/arbejdsplads og titel skal følge den, der er angivet i abstractet
 • Skal indeholde: Introduktion, materialer og metoder, resultater, diskussion og konklusion
 • Sprog: Dansk eller engelsk
 • Max 5 referencer
 • Referencer refereres til i teksten i kantede parenteser [ ]
 • Referencer skal følge følgende form: [1] Bacai P, Burch D. Human papillomavirus infection. Arch Pathol Lab Med 2018;142:700-705.

Krav til formalia - hovedforfatter

 • Poster skal medbringes af hovedforfatteren til årsmødet. Bemærk - der er ikke mulighed for at printe poster på årsmødet.
 • Poster kan sættes op fra årsmødets start torsdag den 5. oktober.
 • Hovedforfatter skal deltage i årsmødet og være til stede fredag den 6. oktober, hvor der er postersession og bedømmelse af bedste poster. (Udeblivelse medfører, at poster tilbagetrækkes).
 • Ved én eller to af indlagte (lange pauser) i årsmødeprogrammet fredag den 6. oktober bør hovedforfatter være tilgængelig ved poster/i posterområde.
 • Hovedforfatter er selv ansvarlig for at nedtage poster lørdag den 7. oktober mellem kl. 14 og kl. 16.

Deadlines

 • Indsendelse af abstract til vurdering: Fredag den 14. april
 • Tilbagemelding om dit abstract opfylder formalia med forslag til rettelser: Lørdag den 20. maj
 • Indsendelse af det rettede abstract: Lørdag den 10. juni
 • Tilbagemelding om endelig godkendelse af abstract: Onsdag den 28. juni
 • Poster-ophængning ved årsmødet: Torsdag den 5. oktober.