Faglig viden, nyheder og debatfora

Den Danske Dyrlægeforening udgiver Dansk Veterinærtidsskrift (DVT), der udkommer 14 gange om året. Bladet favner både den videnskabelige, den faglige og den fagpolitiske kommunikation og er på samme tid et fagligt nyttigt tidsskrift for alle, som gerne vil følge med i udviklingen inden for dyrlægens arbejdsområder.

Den Danske Dyrlægeforening udgiver desuden et elektronisk nyhedsbrev hver torsdag. DDD-Nyhedsbrevet; giver et overblik over aktuelle dyrlægerelevante emner, som presse og medier beskæftiger sig med, og seneste nyt fra Den Danske Dyrlægeforening.

Den Danske Dyrlægeforening har desuden en række lukkede netværksfora, hvor medlemmerne kan spørge hinanden til råds – fx hvis der er brug for hjælp til at løse en faglig udfordring. De forskellige fora benyttes også til den fagpolitiske diskussion.

 

Senest ændret 25-01-2018
Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook