Antibiotika: Vigtigt budskab om samarbejde

Antibiotikaresistens er en af de største trusler mod global sundhed hos mennesker og dyr. Det anslås, at der på verdensplan hvert år dør 700.000 mennesker som følge af infektioner, der ikke kan behandles pga. antibiotikaresistens - og dertil et stort antal syge dyr.

Den vigtigste drivkraft for udvikling og spredning af antibiotikaresistens er brugen af antibiotika til både mennesker og dyr. Og for at øge kendskabet til de risici, der er forbundet med uhensigtsmæssig og unødig brug af antibiotika er uge 46 "World Antibiotic Awareness Week".

I den forbindelse har FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) udgivet en informationsvideo, der fortæller om vigtigheden af, at det kræver samarbejde at bekæmpe antibiotikaresistens. Filmen er med dansk indslag, som et eksempel på, hvordan dyrlæger og landmænd samarbejder om at forebygge udvikling og spredning af antibiotikaresistens.

Det glæder Carsten Jensen, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

- Danmark har et relativt lavt forbrug af antibiotika i forhold til de fleste andre lande i verdenen – og der er ingen tvivl om, at dyrlæger har en nøgleposition i korrekt anvendelse af antibiotika. Sundhedsrådgivning i besætninger, forebyggelse mod indførsel af sygdomme, hygiejne i staldene og kendskab til smitstoffers spredning er vigtige forudsætninger. Hertil kendskab til, hvordan man stiller korrekte diagnoser og behandlinger, der passer til sygdommene, siger Carsten Jensen og tilføjer:

- Antibiotika skal anvendes ansvarligt, så vi også i fremtiden kan behandle syge dyr, og lægerne har antibiotika til mennesker. Her er der tale om reel "one health".

Se informationsvideoen: Working together towards responsible antimicrobial use

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter