Bliver der konflikt? Skal jeg strejke?

Forhandlingerne om den offentlige overenskomst er efter tre ugers udsættelse endelig kommet i gang.  

Læs: OK 18 er i gang

Men for hver dag, der går, bliver der kortere tid til at forhandle. Kan parterne ikke blive enige, kan begge parter forsøge at tvinge den anden part til at acceptere at indgå aftale: Lønmodtagerne kan strejke, arbejdsgiverne kan lockoute.

Under en konflikt udbetales konfliktunderstøttelse til medlemmerne – det er det, man har strejkekasserne til. Men har man brugt alle pengene i strejkekassen, skal strejkekassen genetableres inden den næste forhandling. Ellers står man uden mulighed for at klare en ny konflikt. Udbetales konfliktunderstøttelse, skal der betales skat af understøttelsen.

Derfor arbejdes der lige nu med en model, hvor strejkekasserne låner pengene til den strejkende, der så får sit kontingent tilsvarende nedsat over de kommende år. Det vil være ærgerligt at tømme strejkekasserne for at betale det halve i skat.

Læs mere om den aktuelle situation for overenskomstforhandlingerne for offentligt ansatte

 

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter