Brug for mere fokus på smittebeskyttelse

Omkring en ud af fire griseproducenter har ikke tilstrækkeligt fokus på, hvordan de undgår smittespredning fra deres stalde. Det viser en stikprøvekontrol, som Fødevarestyrelsen har foretaget hos 150 griseproducenter. 

Overtrædelserne omfattede hovedsagelig ukorrekt opbevaring af døde dyr, forkert indrettet forrum og manglende zoonotisk smittebeskyttelsesplan, men 4 af de 150 besætninger havde også mangler i de smittebeskyttende foranstaltninger. 

- Det er vigtigt at undervise landmændene i betydningen 
smittebeskyttelse, og hvordan det gøres i praksis. Smittebeskyttelsen har to formål: Man skal holde smitte til dyr væk fra besætningerne, og man skal holde smitstoffer som MRSA og salmonella inde i staldene, sådan at man undgår spredning til befolkningen, udtaler Carsten Jensen, formand for Den Danske Dyrlægeforening.

- Det er landmandens ansvar, at have styr på smittebeskyttelsen. Det får han bedst i et samarbejde med besætningsdyrlægen, der har kendskab til besætningens forhold og til smittebeskyttelsens elementer. Det er faktisk en dyrlæges kerneopgave både med hensyn til dyrenes og menneskenes sundhed, at kunne rådgive om disse emner, siger Carsten Jensen.

Læs mere om stikprøvekontrollen og kampagnen "Forebyg spredning af smitstoffer" på Fødevarestyrelsens hjemmeside

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter