DDD: EU har taget et vigtigt skridt i kampen mod resistens

EU-Kommissionen har vedtaget en ny handlingsplan mod antibiotikaresistens. Handlingsplanen understøttes af en one health-tilgang, der adresserer resistens i både mennesker og dyr. 
 
Med planen er det ønsket at styrke EUs rolle i den globale kamp antimikrobiel resistens.
 
Den Danske Dyrlægeforening ser med stor tilfredshed på det vigtige skridt, som EU-Kommissionen har taget med handlingsplanen.
 
- Antibiotikaresistens er et globalt problem, og der er i høj grad brug for samarbejde på tværs af landegrænser. Kun gennem internationalt samarbejde og regulering kan vi komme problemerne med antibiotikaresistens til livs, siger formand for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen.
 
Nogle af redskaberne i handlingsplanen drejer sig blandt andet om at forbedre dataindsamling og øge forskningen på området. Og det er noget DDD har efterlyst længe.
 
- Vi mangler mere viden om resistensmekanismer og resistente bakteriers færden både fra mennesker til mennesker, fra dyr til mennesker og fra mennesker til dyr. Der er ingen tvivl om, at en one health-tilgang til problemet er nødvendig for at bremse udviklingen af antibiotikaresistens, siger Carsten Jensen.

Link til kommissionens handlingsplan: A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (AMR)

EU Guidelines for the prudent use of antimicrobials in human health

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter