DDD: Godt tiltag til at udrydde Salmonella Dublin helt

Et samlet Folketing har vedtaget en ny lov, der skærper kravene til danske kvægejere. Målet er at udrydde Salmonella Dublin-bakterien i danske kvægstalde. 

Stramningerne kommer, fordi flere års indsats fra myndigheder og branche ikke har formået at udrydde den frygtede bakterie, der bl.a. forårsager aborter og dødsfald blandt dyrene. Således har omkring otte procent af de danske malkebesætninger været smittet de senere år.

Den Danske Dyrlægeforening er tilfreds med de ændrede bestemmelser, som kan være med til at sætte en effektiv stopper for Salmonella Dubin.   

- Salmonella Dublin har længe været bekæmpet i de danske kvægbesætninger. Det er nu tid til at sætte de sidste kræfter ind for at få den fjernet endeligt fra besætningerne. Det kræver de rette værktøjer for landmænd og dyrlæger. Det nye tiltag fra myndighederne kan være det sidste lille pres, der kan hjælpe Salmonella Dublin ud af de sidste besætninger. En udryddelse kræver konsekvent overvågning i besætningerne og overholdelse af planer for smittebeskyttelse, hygiejne og fjernelse af smittede dyr, siger formand for Den Danske Dyrlægeforening Carsten Jensen.

Med de strammede regler vil kvægavlere med Salmonella Dublin blandt deres dyr få hyppigere kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen. Hvis kontrollen viser, at der stadig er problemer, kan myndighederne påbyde landmanden at købe rådgivning til at få lagt en effektiv bekæmpelsesplan.

Samlet set er den forventede økonomiske gevinst for erhvervet ved at udrydde Salmonella Dublin vurderet til 23-28 mio. kr. om året.  

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter