DDD bifalder MRSA-anbefalinger

Der er brug for mere forskning og flere tiltag, som vil kunne medvirke til at reducere behovet for antibiotika i svineproduktionen. Også selvom at der ikke er tydelig evidens for en sammenhæng mellem antibiotikaforbrug og forekomsten af husdyr-MRSA.

Det er en af flere meldinger fra MRSA-ekspertgruppen, der nu har afleveret sine anbefalinger om indsatsen mod husdyr-MRSA til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Ekspertgruppen blev nedsat i efteråret 2016 for at gøre status over initiativerne i "Handlingsplan for husdyr-MRSA" fra april 2015. Ekspertgruppen har i forlængelse af deres tidligere anbefalinger undersøgt, om der er grundlag for nye forslag til tiltag på baggrund af den nyeste viden på området og peger på en række konkrete, faglige anbefalinger og prioriteringer.

Dyrlægeforeningen er repræsenteret i ministerens MRSA-ekspertgruppe.

- Der ligger gode, faglige diskussioner bag de solide anbefalinger, der er truffet på et fagligt grundlag, herunder anbefalinger til tiltag til håndtering af hele det multifaktorielle kompleks med diarre i smågriseperioden og foderkvalitetens betydning. Det gælder også anbefalinger med fokus på at forhindre at smitten bæres ud af besætningerne med personalet og andre folk, som besøger dem, siger formand for DDDs Faggruppe Svin, Ken Steen Pedersen, der repræsenterer DDD i ekspertgruppen.

Det glæder Ken Steen Pedersen, at anbefalingerne bifalder det ansvarlige antibiotikaforbrug fx i forbindelse med udfasningen af lægemiddelzink. Som det fremgår af anbefalingerne, finder MRSA-ekspertgruppen det vigtigt, at udfasning af zinkoxid som lægemiddel til grise ikke fører til øget brug af antibiotika og opfordrer til at omstille produktionen, så fravænning af smågrise sker på en måde, der ikke i så høj grad fører til tarmbetændelse hos grisene.

Læs ekspertgruppens anbefalinger

Miljø- og fødevareministeren vil nu invitere folketingets partier til drøftelse af anbefalingerne og den fremtidige indsats mod husdyr-MRSA.

MRSA-ekspertgruppen er sammensat af repræsentanter fra Den Danske Dyrlægeforening, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Lægeforeningen, De Lægevidenskabelige Selskaber, Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet, Veterinærinstituttet i Norge og Fødevarestyrelsen.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter