DDD-synspunkter blev drøftet med ministeren

På et møde med miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, i dag tirsdag 31. oktober fik Den Danske Dyrlægeforenings formand, Carsten Jensen, og formand for Faggruppe Svin, Ken Steen Pedersen, lejlighed til at fremføre DDDs synspunkter om velfærd hos grise, herunder kastration og halekupering.

Det var ministeren, der havde indkaldt til mødet, og DDDs folk benyttede samtidig lejligheden til at rejse spørgsmålene om Veterinærforlig III, det veterinære beredskab og om sund avl.

I udpluk - nogle af de synspunkter Dyrlægeforeningen fremførte:

Velfærd hos grise

Kastration
DDD mener, i overensstemmelse med Bruxelles deklarationen fra 2010, at kirurgisk kastration af pattegrise så vidt muligt bør undgås. DDD mener, at der findes alternativer, der tager bedre hensyn til grisenes velfærd. Frasortering af intakte hangrise med ornelugt på slagteriet, såkaldt hangriseproduktion, og kemisk kastration giver mulighed for at undgå ornelugt uden at foretage smertevoldende indgreb.  

Halekupering
I langt hovedparten af konventionelle danske svinebesætninger forsøges halebid hos grise bl.a. forebygget ved, at pattegrisene halekuperes indenfor 2.-4. levedøgn. Beslutningen om at foretage halekupering er landmandens alene, under henvisning til, at andre muligheder for at reducere forekomsten af halebid er afprøvet uden effekt. DDD arbejder for at hjælpe landmændene med at minimere årsagerne til halebid og dermed at reducere antallet af danske pattegrise, der halekuperes.

Se notat med DDDs synspunkter om velfærd hos grise - herunder kastration og halekupering

Veterinært beredskab
DDD ser med stor bekymring på lukningen af DTU Veterinærinstituttet. DDD er bekymret for, om det er muligt at fastholde helt essentielle specialistkompetencer i overgangsfasen, indtil Københavns Universitet (KU) og Statens Serum Institut (SSI) pr. 1. januar 2020 overtager det veterinære beredskab. Over for ministeren lagde DDD også vægt på, at konkurrenceudsættelsen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening både på det veterinære område (Veterinærinstituttet) og det husdyrvidenskabelige område (Aarhus Universitet) ikke bør være en spareøvelse på bekostning af forskningens og beredskabets kvalitet. Man bør være fuldt ud bevidst, om de betydelige risici en konkurrenceudsættelse medfører.

Se notat med DDDs synspunkter om det veterinære beredskab

Veterinærforlig III
DDD anser begrænsningen af antibiotikaresistens og beskyttelse mod smitsomme husdyrsygdomme som de to største udfordringer på veterinærområdet i de kommende år. Over for ministeren fremførte DDD et ønske om et generelt bredt forlig, der kan skabe stabilitet om rammerne på veterinærområdet. Sikringen af rammerne for den obligatoriske sundhedsrådgivning er hele forudsætningen for den fortsatte positive udvikling i begrænsningen af antibiotikaresistens og beskyttelse mod smitsomme husdyrsygdomme i samspil med den veterinære forskning og det veterinære beredskab.

Se notat med DDDs synspunkter om veterinærforlig III

Sund avl
DDD ønsker at skabe øget viden og ændre holdninger hos de mennesker, som køber hunde og katte, der er avlet til det ekstreme. Det er vigtigt at fokusere på sundhed frem for udseende for at kunne sikre og højne familiedyrenes velfærd og sundhed.

Se notat med DDDs synspunkter om sund avl

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter