Dansk dyrlæge i spidsen for europæisk hesteorganisation

Dyrlæge Mette Uldahl er netop valgt som ny præsident for bestyrelsen for den europæiske hesteorganisation FEEVA (Federation of European Equine Veterinary Associations), der er blandt verdens største sammenslutninger af hestedyrlæger med et medlemstal på over 8.000 medlemmer.

Sammen med repræsentanter fra 20 europæiske lande skal Mette Uldahl være med til at løfte sundhed og velfærd for heste samt varetage de europæiske hestedyrlægers interesser.

- Mette er et godt valg. Hun gør et fremragende arbejde og har markante og professionelle velunderbyggede holdninger. Det kommer heste, ejere og dyrlæger i hele Europa til gavn, siger formand for Den Danske Dyrlægeforening, Carsten Jensen.

FEEVA arbejder med alle aspekter af hestes sygdomme, sundhed og velfærd på tværs af grænser i hele Europa. Det drejer sig om alt fra spørgsmål om handelsundersøgelser, hestetransport, medicinanvendelse til etiske overvejeler ved aflivning. Og en stor del af opgaven går ud på i fællesskab at arbejde for at forbedre forholdene via holdninger og videnudveksling. 

- Langt de fleste beslutninger om veterinær lovgivning om dyr kommer fra EU. Derfor har mange af de områder, FEEVA beskæftiger sig med, også direkte indflydelse på danske dyrlægers arbejdsliv, siger Mette Uldahl, der er glad for den tillid, de europæiske hestedyrlæger har givet hende med valget som præsident. 

Bestyrelsen består i øvrigt af: Stefan Wachtarz (Tyskland), Don Collins (Irland), Heidi Kiskiinen (Finland) Mark Bowen (England) og Istvan Soos (Ungarn)

Den Danske Dyrlægeforening ønsker Mette Uldahl stort tillykke med valget og ser frem til i første omgang to gode år med en dansk dyrlæge i spidsen for FEEVAs bestyrelse.


Mette Uldahl er fagdyrlæge i sygdomme vedrørende heste og medejer af Vejle Hestepraksis. Siden 2011 har hun været veterinærkonsulent for Dansk Ride Forbund og FEI national head veterinarian for Danmark. Mette Uldahl blev sidste år valgt som bestyrelsesmedlem i FEEVA.

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter