Det sker i Forligsinstitutionen

Forhandlingerne om OK 18 foregår nu i Forligsinstitutionen, og herfra slipper der ikke noget ud. Parterne er ved lov forpligtet til at holde tæt, og derfor hører du ikke noget om selve forhandlingerne i øjeblikket.

Mens vi venter, er der mulighed for at tjekke regler og vilkår under en storkonflikt andetsteds på hjemmesiden. Læs bl.a. vores Konflikt ABC  om fx sygdom, barsel og ferie.

Men den 1. april udløber de nuværende overenskomster. Fra tidligst den 4. april er der varslet strejke for ca. 100.000 offentligt ansatte, som er udpeget af de faglige organisationer. Fra tidligst den 10. april er der varslet lockout for 440.000 ansatte, som arbejdsgiverne har udpeget. Er der ikke fundet en løsning inden disse datoer, træder strejker/lockout i kraft.

Lockoutvarslerne er historisk omfattende fra de offentlige arbejdsgivere, men varslerne om strejke og lockout når ikke nødvendigvis at blive effektueret. Forhandlingerne foregår i Forligsinstitutionen, og parterne kan stadig nå at finde en løsning i ved hjælp af forligsmand Mette Christensen. Forligsinstitutionen kan udsætte konflikten i to uger - og herefter igen to uger.

Bliver parterne enige om et mæglingsforslag fra forligsmanden, skal de offentligt ansatte stemme herom ved én samlet afstemning, før det træder i kraft. Stemmer de ansatte nej - og kan de to parter ikke lande en ny aftale - så bryder konflikten ud 5 dage efter.  

Læs mere hos FTF

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter