Dyrlægestanden er bevidst om sit ansvar i brugen af antibiotika

Tal fra DANMAP-rapporten viser et overordnet fald i brugen af antibiotika til kæledyr på 15 % for 2015, hvilket inkluderer et fald i brugen af de to kritisk vigtige antibiotikatyper cefalosporiner og fluorokinoloner. Det er i tråd med opfordringen i Dyrelægeforeningens behandlingsmanual om, at kritisk vigtige antibiotika undgås så vidt muligt.

- Dyrlægestanden er bevidst om sit ansvar i brugen af antibiotika, og behandlingsmanualen har været et godt redskab til at fremmet en mere fornuftig og begrænset brug af antibiotika til kæledyr og produktionsdyr. Det er også et forhold, som EU-kommissionen for nylig fremhævede i en rapport, siger Carsten Jensen, formand for Den Danske Dyrlægeforening.  

Samlet set har antibiotikaforbruget til husdyr og kæledyr i Danmark i 2015 har været 5 % lavere end året før målt i kilo antibiotika. Det faldende forbrug skyldes især en 5 % reduktion i antibiotikaforbruget i svineproduktionen. I perioden er der samtidig produceret flere svin end året før.

Det overordnede fald i forbrug skyldes primært en reduktion i brugen af tetracykliner, som er reduceret med 9 % siden 2014 og med 24 % siden 2009. 

Tal fra DANMAP-rapporten viser:

  • At brugen af colistin til svin er fordoblet fra 409 kilo i 2009 til 825 kilo i 2015. Stigningen skyldes næsten udelukkende et større forbrug blandt fravænningsgrise.
  • På grund af flere alvorlige sygdomsudbrud i slagtekyllingeproduktionen er antibiotikaforbruget i fjerkræproduktionen steget med 184 % i 2015.
  • Danmarkshistoriens største udbrud af plasmocytose i mink har været hovedårsagen til en 23 % stigning i antibiotikaforbruget blandt mink.
  • En kølig sommer resulterede i færre sygdomsproblemer i de danske dambrug, og antibiotikaforbruget er dermed 42 % mindre i 2015 end året før.
  • Forbruget af kritisk vigtige antibiotika – såsom cefalosporiner og fluorokinoloner – er fortsat meget lavt i husdyrproduktion.

Læs mere om DANMAP-rapporten 2015 fra Statens Serum Institut, DTU Veterinærinstituttet og DTU Fødevareinstituttet

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter